Affordable Access

Zoektocht naar de oorsprong van enkele Romeinse amforen uit de Noordzee

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Archaeology
  • Ane
  • North Sea

Abstract

opmaak 26_def_BinnenRede_2-32 10 Zoektocht naar de oorsprong van enkele Romeinse amforen uit de Noordzee Patrick Monsieur Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie; [email protected] Het begon allemaal in 1965, toen de regio- nale krant ‘De Zeewacht’ een ongewone vondst van een Romeinse aarden kruik of amfoor meldde. Het vissersschip N.788 had deze ‘schat’ opgevist in de Noordzee, op een drietal mijl buiten de Westhinderbank. Latere studie wees uit dat het ging om een recipiënt voor olijfolie, daterend uit de tijd van de keizers Claudius of Nero en afkomstig van de voormalige Romeinse provincie Baetica, het huidige Andalusië (Z-Spanje). Dat het niet bij die ene amfoor bleef (zie ver- der) vormde een sterk materieel bewijs dat onze wateren in de Romeinse tijd druk werden bevaren. Baetische olijfolie uit de vallei van de Guadalquivir (de huidige naam van Arabische oorsprong voor de vroegere Baetis, vandaar de naam van de Romeinse provincie) was toen erg in trek en werd tot in de verste uithoeken van het Romeinse Rijk getransporteerd. Hierdoor is het ook niet echt verwonderlijk dat deze Zuid-Spaanse amforen bij archeologische opgravingen of bij toeval met de regelmaat van de klok zowel in de Belgische als de Britse ondergrond (en soms in rivieren) worden aangetroffen. Uniek aan zeevondsten van amforen is echter dat ze veel beter bewaard zijn dan de vaak luttele scherven waarmee men het aan land moet doen en dat dit extra perspectieven biedt voor onderzoek. Hieronder brengen we het relaas van de zoektocht naar de oorsprong en de ouderdom van deze bijzon- dere vondsten. Andalusische olijfolie tot in noordelijkste Romeinse legerkampen Baetica was ongetwijfeld de grootste olijfolieproducent in de Oudheid, en Andalusië is dat vandaag nog steeds. Deze enorme productie was bestemd voor de Romeinse legers gestationeerd aan de versterkte rijksgrenzen (de zogenaamde Limes) en voor de bevolking van Rome. De militairen in de legerkampen aan de Rijn en in Schotland waren dé stimu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F