Affordable Access

OBAVIJEST 10. godišnjica postojanja Udruge za izvansudsku nagodbu

Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; ksi@erf.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

165Obavijest: 10. godišnjica postojanja Udruge za izvansudsku nagodbu OBAVIJEST 10. godišnjica postojanja Udruge za izvansudsku nagodbu Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku nastala je i djeluje od 2003. godine s ciljem promicanja postupka posredovanja/ izvansudske nagodbe (medijacije između žrtve i počinitelja) u rješavanju konflikata nastalih poči- njenjem kaznenih djela maloljetnika i mlađih puno- ljetnika, a time i širenjem ideje restorativne pravde. Udruga doprinosi širenju i razvoju ideje restora- tivne pravde i izvansudske nagodbe kroz: • provođenje postupka izvansudske nagodbe na zahtjev ovlaštenih tijela, • provođenje edukacije i supervizije iz pod- ručja izvansudske nagodbe/ posredovanja u kaznenom postupku između počinitelja i žrtve kaznenog djela, • poticanje međunarodne i domaće suradnje s ostalim institucijama/ udrugama koje se bave restorativnom pravdom, • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i • izdavanje knjiga, časopisa, brošura, priručnika iz područja djelatnosti Udruge te informiranje javnosti. Članovi Udruge su socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, pravnici koji se i inače u svom svakodnevnom poslu bave tematikom mladih u sukobu sa zakonom te uz to najčešće i direktno rade na izvršavanju posredovanja kroz izvansudsku nagodbu. Ove godine Udruga slavi svoju 10. godišnjicu postojanja koju obilježavamo s nekoliko aktivno- sti na koje smo ponosni. Tako ovaj jubilej s jedne strane obilježavamo širenjem modela izvansudske nagodbe na područje cijele Hrvatske (edkacija stručnjaka je još u tijeku), s druge izdavanjem knjige „Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom“ (urednica prof. dr.sc. Nivex Koller-Trbović), a čiji su autori i čla- novi naše Udruge, te s treće strane pokretanjem web stranice udruge na www.uisn.hr gdje možete pratiti sve novosti i informacije vezan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F