Affordable Access

1415, octubre 26. Àpoca. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Joan Copi, brocador, i Bernat Vila, mercader, ciutadans de Barcelona, fan àpoca de rebut davant testimonis a Guillem Pere Dusay, de la Taula de Canvi de Barcelona, que els hi paga en nom de Bernat de Cabrera, comte de Mòdica i resident al Regne de Sicília, 70 lliures barceloneses de tern per la Venda, a carta de gràcia, d'un censal mort amb una renda anual de 933 sous i 4 diners

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments