Affordable Access

Pålidelighedsanalyse af statisk og dynamisk belastende elasto-plastiske ramme- og gitterkonstruktioner

Authors
Publisher
Institute of Building Technology and Structural Engineering
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Modelusikkerhed
  • Pålidelighed
  • Elasto-Plastiske Rammer
  • Stokastiske Variabler

Abstract

I denne rapport beskrives dels, hvad der forstås ved modelusikkerhed i forbindelse med fastlæggelse af pålideligheden for bærende konstruktioner og hvorledes modelusikkerheden kan medtages ved bestemmelse af et mål for pålideligheden, og dels hvordan pålideligheden kan bestemmes for statisk og dynamisk påvirkede elasto-plastiske ramme- og gitterkonstruktioner. Der beskrives en række forskellige måder at medtage modelusikkerheden på ved bestemmelse af et systems pålidelighed, deriblandt en ny metode.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F