Affordable Access

Prehrambena vrijednost i sastav mesa i masti peradi

Authors
Publisher
ZADRUŽNA ŠTAMPA, d.d.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Korice.indd www.meso.hr 11 IZ LITERATURE I PRAKSE Prehrambena vrijednost i sastav mesa i masti peradi PREHRAMBENA VRIJEDNOST I SASTAV MESA I MASTI PERADI Janječić1, Z. 1Dr. sc. Zlatko Janječić, docent, Agronomski fakultet Meso peradi preuzima vodeći položaj u potrošnji svih vrsta mesa u najrazvijenijim zemljama svije- ta. Rezultat je to niza čimbenika, a najvažniji su: vrlo kratko trajanje tova, visoka koncentracija žive mase peradi u peradnjaku (iskoristivost prostora), velika reprodukcijska moć rasplodnih jata, izvrsna konverzija hrane, nutritivna vrijednost mesa peradi, relativno niska prodajna cijena te prikladnost mesa peradi za suvremeni način ishrane ljudi putem tako- zvane “brze hrane – fast food”. Usporedi li se meso pilića s mesom ostalih doma- ćih životinja, može se zapaziti da je pileće meso bez kože bogato proteinima kao i svinjetina, govedina i janjetina. Puretina je nešto bogatija proteinima. Nai- me, u 100 grama pilećeg mesa bez kože ima 20,5 g proteina, a u purećem mesu, također bez kože 21,9 g proteina. Glavno je spremište masti u peradi pod kožom, a ne intramuskularno kao kod drugih doma- ćih životinja, pa stoga masti u piletini ima jedva 3,4 g, ali meso s kožom sadrži čak 17,7 g masti. U skla- du s tim je i energetska vrijednost pilećeg i purećeg mesa s kožom mnogo veća, pa u 100 g piletine s kožom ima 230 kcal, a u istoj količini purećeg mesa s kožom 145 kcal (Tablica 1.). Ispitivanja udjela masti i njenog sastava u tkivima pilića su pokazala da bijelo meso ima manje masti nego tamno, mnogo više masti ima koža, a masno tkivo odnosno depo-mast najviše (zapravo ukupnih lipida). Osim toga, u lipidima bijelog mesa više  Tablica 2. Ukupni lipidi i njihove frakcije u tkivima pilića  Tablica 1. Sastav mesa peradi, u 100g Proteini, g Masti, g Kolesterol, mg Piletina s kožom 17,1 13,4 75 Pileća prsa 21,5 6,9 64 Puretina 20,2 15,0 74 Pureća prsa 24,1 0,99 60 Meso kokoši 21,0 6,3 63 Guščetina s kožom 15,9 33,6 80 Sastoj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F