Affordable Access

Zagreb: Nacionalna sigurnost, oružane snage i demokracija

Authors
Publisher
Croatian Sociological Association and Jesenski & Turk Publishing House
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

polemos_3_4.pmd 221 Polemos 2 (1999.) 1-2: 221-247, ISSN 1331-5595 RAT KAO PRODULJENJE OSJETILA Strobel, Warren P. (1997.) Late-Breaking Foreign Policy, The News Media’s Influence on Peace Operations. Washington, D.C: USIP Press, str. 275 U trenutku kada u okviru velike huma- nitarne operacije Provide Relief U.S. trupe pristi<u na obale Somalije, George F. Kennan, velikan amerièke diplomacije, s <aljenjem i negodovanjem ustvrðuje da su mediji uzurpirali funkciju kreiranja vanjske politike koja je tradicionalno bila u domeni izvršnih i zakonodavnih organa vlasti. Ovo shvaæanje, prema kojem su mediji, osobito globalne satelitske televizije, drastièno izmijenile naèin donošenja vanjsko- politièkih odluka, velikom se brzinom proširilo meðu diplomatima, medijskim ekspertima i analitièarima politike. Poz- nato u struènoj javnosti kao “CNN efekt”, ono razglaba o emotivno-reaktivnom karakteru suvremene amerièke vanjske politike koja, umjesto da biva voðena odgovornim i racionalnim promišljanjem nacionalnih lidera, postaje podvrgnuta trenutaènim, promjenjivim i stoga iracio- nalnim raspolo<enjima javnosti koja je pod utjecajem dramatiènih televizijskih izvje- štaja i <ive slike. Knjiga Late-Breaking Foreign Policy Warrena Strobela, bivšeg izvjestitelja The Washington Timesa iz Bijele kuæe i State Departmenta, ima za cilj preispitivanje odr<ivosti ovog shvaæanja kroz prizmu brojnih posthladnoratovskih kriza koje su u prvoj polovici 90-ih godina rezultirale amerièkim vojnim intervencijama. Na osnovu stotina sati intervjua s novinarima i višim slu<benicima amerièke vlade i Pentagona, te pa<ljivih analiza mirovno- humanitarnih operacija u Bosni, Ruandi, Somaliji, Haitiju i Sjevernom Iraku, Strobel je došao do zakljuèka da mediji rijetko, ako uopæe, odluèujuæe utjeèu na vladinu politiku. Za njihovu preobrazbu iz tek jednog od mnogih sudionika šireg procesa donošenja odluka u kljuènog aktera vanjske politike potrebno je da se ostvare odreðeni uvjeti. Upravo je identifikaciji tih uvjeta Strobe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F