Affordable Access

Els origens de l'excursionisme a Granollers (1877-1936). Francesc Roma i Casanovas

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L A U R O E S P A I O B E R T RESSENY ES NÚVOLS (Exposicib) Museu de Granollers.CiBncies Naturals Museu de Granollers.CCNN, del 23 de setembre a 1'1 1 de desembre de 1994 Museu de Gavd, del 16 de marc al 30 d'abril de 1995 Mugeu les Maleses, Montcada i Reixac, del 16 de maig al 16 de juny de 1995 NUVOLS (Catbleg) Miquel Meseguer (Text) Siqui Sbnchez (Fotografia) Museu de Granollers, Granollers 1994. 38 pbg. Resulta que els núvols són ben diferents del que pensivern: uns vapors aquosos suspesos a l'atmosfera, de formes i colors sempre mutables. Aquesta mutabili- tat i la seva inaprehensibilitat (podem caminar a través dels núvols) ens ha fet reflexionar sobre la naturalesa dels nostres esperits; la seva capacitat de barrar el pas a lallumdel Sol, de portar el llamp i la pluja, ens ha empb a intentar comprendre el món. Des de sempre, els núvols ens han servit per representar allb que no es veu, donaven corporei'tat a l'aire invisible, aportaven la tercera dimensió a la pintura molt abans de lautilització de la perspectiva euclidiana. Velhzquez i Magritte ho sabien molt bé. Resulta que la seva realitat va més enllh d'allb que sempre s'ha intui't: per comenqar, no són de vapor d'aigua, sinó que estan fets de milions de gotetes d'aigua que són centenars de vegades més petites que les de pluja i, fins i tot, de petits cristalls de gel. Resulta que efectivament ens permeten veure allb que és invi- sible, perb que no es tracta de I'infinit inaprehensible sinó de la circulació de masses d'aire diferenciades, empeses per l'energia solar i modulades pel relleu i el fet que el nostre planeta dóna voltes sobre si mateix. Resulta que tot aixa fa que els núvols es mantinguin en equilibri metastable i siguin la conseqiibncia de proces- sos que tot just comencem a esbrinar. Encara més, es poden classificar, no sols en funció de la seva compo- sició i dels processos dinirnics que els han creat, sinó també en funció de la seva forma. Una exposició que, a més d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments