Affordable Access

U službi općega dobra u Hrvatskoj, Europi i svijetu

Authors
Publisher
Christian Academic Circle (CRAC)
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nova prisutnost 12 (2014) 1, 157-161 157 U službi općega dobra u Hrvatskoj, Europi i svijetu Zagreb, Kršćanski akademski krug, 3. listopada 2013. Mislav Ježić [email protected] Poštovane gospođe i gospodo, želim čestitati Kršćanskomu akademskomu krugu, akademiku Ivanu Supičiću i svim članovima na dosadašnjem radu, na izdavanju vrijednoga časopisa Nova prisutnost i na petoj obljetnici izvrsnoga manifesta U službi čovjeka i zajednice! Iako se pojam općega dobra koji se u tradiciji filozofije poima u oprjeci pre- ma posebnomu i pojedinačnomu dobru, danas rado zamjenjuje pojmovima zajedničkoga dobra ili javnoga dobra koji imaju određenije značenje, ja ga u izlaganju neću zamijeniti jer ti drugi pojmovi ipak mogu označivati posebna dobra, a ne moraju značiti opće dobro. Opće bi dobro moralo biti dobro svih i time predstavljati sklad ili harmoniju ili pravedan odnos između dobara za sve. Ako želimo služiti općemu dobru u Hrvatskoj, da bi bilo opće, ono ne smije biti u suprotnosti s općim dobrom u Europi ili u svijetu. Tko pravedno voli svoju domovinu ne želi joj da bude drugima nadmoćna ili da svojom dobrobiti ugrozi tuđu, ali želi da njena dobrobit ne bude ugrožena tuđom, nego da bude u skladu s općom dobrobiti. Za Hrvatsku se trebalo i treba se zalagati jer ona nije bila u ravnopravnu položaju sa zemljama u usporedivu položaju ni s drugim zemljama koje su najbliže tomu da nam služe za uzor ili mjerilo. Nije se prema njoj postupalo ravnopravno s drugima u vrijeme agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, ni u tijeku pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Tko je god mogao tada braniti je, ili je zagovarati pred međunarodnim pred- stavnicima i tijelima, ili tumačiti istinu o ovdašnjem ratu i događajima, ako je pazio da pri tome ne nanosi nepravdu drugima, imao je moralno pravo, a i dužnost, da to čini. Tko sada može braniti njena prava i interese u vrijeme kada se rat oružjem završio, ali se rat oko očuvanja ili rasprodaje i rasipanja njenih dobara, oko njene pol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments