Affordable Access

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET: Erzurum ve yöresinde 1995 yılında yürütülen bu çalışmada, soğan tarlalarında bulunan yabancı otlar, yoğunlukları, yaygınlık oranları ve topluluk oluşturma durumları saptanmıştır. Araştırma bölgelerinde 18 familyaya bağlı 41 yabancı ot türünün ortalama 95.87 adet/ m2 yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Soğan ekim alanlarında sırasıyla Amaranthus retroflexus, Setaria viridis, Chenopodium album ve Convolvulus arvensis çok yoğun, yine sırasıyla C. album, C. arvensis, A. retroflexus ve S. viridis en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Erzurum ve yöresi soğan ekim alanlarında sorun oluşturan C. album, A. retroflexus, S. viridis ve C. arvensis'in kendi aralarında topluluk oluşturdukları saptanmıştır. STUDIES ON WEEDS AND THEIR INTENSITY, FREQUENCY AND ASSOCIATION IN ONION FIELDS IN ERZURUM PROVINCES SUMMARY: This study was carried out to determine the weeds causing problem in onion with their intensity, frequency and association in Erzurum provinces in 1995. In the research area, 41 different weed species belonging to 18 families were identified with a intensity of 95.87 weeds per square meter. Amaranthus retroflexus, Setaria viridis, Chenopodium album and Convolvulus arvensis were the most intensive species in the research area. The most common species in onion fields were C. album, C. arvensis, A. retroflexus and S. viridis. C. album, A. retroflexus, S. viridis and C. arvensis species form an association among them.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F