Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 101

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

HOTEL BAHIA DE PALMA SALA DE JOCS - BINGO SERVICI DE CAFETERIA XOCOLATA AMB XURROS ENTREPANS I PLATS VARIATS CADA VESPRE A PARTIR DE LES SET AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCA MALLORQUINS! SI VOLEU UNA VEU DE MALLORCA Al CONGRES VOTAU ~..p..- "* PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA SMreria 5r1b 1-11117 Publicació independent de la comarca de S'Arenal Edita: Associacib de Veïns. DIRECTOR Mateu Joan i Flora IMPRIME IX Impremta Atlante DI PÓSIT LÉGAL PM 473-80 Publicitat i su bwripcions Comí Cantares, 132 Apartat de Corma, 124 - 73.100 S'Arenal de Mallorca. Telèfon: 265005.de Mallorca PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY V. N. 101 115 DE JUNY DEL 1986 PREU 75 PTES La directiva de l'Associació de Premsa Forana se va reunir a Sant Joan per a organitzar el seu Stant a la Fira del Llibre. Va aprofitar l'ocasió per fer una pambofiada i festejar el número 100 de S'ARENAL DE MALLORCA. Dinar que un grup d'empresaris arenalers oferiren amb motiu del número 100 de la revista S'ARENAL DE MALLORCA el passat dia primer de ju- ny. Per primera vegada hem vist el nom d'Es Pil.larí imprès als rètols de la re- centment inaugurada autopista de S'Arenal. Ens hem alegrat i recordat que S'ARENAL DE MALLORCA feu una enquesta on la majoria de pil- lariners reivindicaren aquest nom pel seu poble. Miguel Bosch i Ferrán Martínez de Ràdio Popular entrevistaren a Mateu Joan, director de S'ARENAL DE MALLORCA, dins el programa mati- nal, En conecció, el día 2 de juny, amb motiu del número 100 d'aquesta revista arenalera. Foto: Florit. DILLUNS, DIA SETZE A LES DOTZE DEL MIGDIA LLIURAMENT DEIS PREMIS DE REDACCIO DEL PERIODIC ,SÁrenal 49 de Mallorca A IA SEU DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA CARRER PALAU REIAL, 1 DE CIUTAT Telèfons útils a S'Arenal A la part de Ciutat Ajuntament 727744 Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les 13,30 i 15,00 727643-727644 Bombers 281250-290017 Residència de l'assegurança social 289100 Creu Roja de Ca'n P

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments