Affordable Access

Aphorismi botanici - C. A. Agardhs naturforskning under påverkan från den tyska romantiken

Authors
Publisher
Lunds universitet/Latin
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Carl Von Linné
  • F.W.J. Schelling
  • Romantisk Naturvetenskap
  • Växtsystematik
  • Languages And Literatures

Abstract

Lunds universitet Magnus Krook Språk – och litteraturcentrum LATK01: Kandidatuppsats Latin Handledare: Professor Arne Jönsson 2013 Aphorismi botanici C. A. Agardhs naturforskning under påverkan från den tyska romantiken 2 Abstract Linné hade haft ambitionen att skapa en naturlig växtsystematik som beskrev naturens ordning så som den en gång skapats, men han insåg efterhand att hans system till stora delar var en artificiell konstruktion. Med utgångspunkt i en rad idéer hämtade från de samtida tyska romantiska tänkarna angriper Carl Adoph Agardh (1785-1859) problemet med den naturliga växtsystematiken. Agardh börjar arbetet i botten av växtvärlden, och utgår från sitt specialområde, algernas systematik, och arbetar sig därefter uppåt mot de mer utvecklade växterna. I sin botaniska forskning, som förutom växtsystematiken även innehåller betydande bidrag till studiet av växtfysiologin, förenar han empiriska insikter i naturens mångfald av former med en romantisk övertygelse om naturens grundläggande enhet. 3 1. Inledning 5 1.1. Uppsatsens syfte 6 1.2. Metod och urval 6 1.3. Kontakterna mellan Agardh och Schelling 7 1.4. Agardh – en kort biografi 8 1.5. I Linnés efterföljd 8 1.6. Linnés pro

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments