Affordable Access

La Rebotiga : el temps de sempre

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

rebotiga El temps de sempre quan un ésser viu accedeix al coneixement, aleshores resulta que pot arribar a adonar-se que el1 mateix és un producte de la historia, una historia descrita per un temps que no solament NO es pot com~rendre el canvi s'accelera del passat cap al futur, sense inventar el temps, ni inventar sin6 que es bifurca en diferents el temps sense introduir alguna branques. Es un temps cosa de la idea de canvi. Per aixo, d'estructura arboria, la frondositat el primer que s'assumeix és el del qual creix del passat cap al temps uniforme i reversible dels futur: és el temps histbric, és el rellotges, un fluir de referencia que temps de la geologia, la biologia i no robi protagonisme a les coses la psicologia, el temps de l'art i la d'aquest món. És un temps per civilització, el que s'intuya abans descriure esdeveniments d'inventar la física ..., és, en fi, el ultrasimples, un temps sense temps de tota la vida. passat ni futur: és el temps mechnic. Quan les coses no són (En altres temps, quan semblava tan simples, com una gota de tinta que les setmanes tenien més dies i vermella diluint-se a l'aigua, el les nits més hores, solia freqüentar temps no tan SOIS flueix, sinó que la casa d'un amic músic per ho fa del passat cap al futur (ni el escoltar i comentar enregistraments físic més optimista s'asseurA a dels grans violinistes. Les vetllades esperar l'espectacle d'una solució es van acabar ... fins ahir, perquh la rosada separant-se espontkniament Susanna, la filla del meu amic, que en aigua clara i una gota de tinta llavors aprenia a caminar, torna vermella): és el temps avui del seu curs de virtuositat a termodinamic. Un ésser viu té Holanda; demA hi haurA metabolisme i, per tant, un temps retrobament. L'escenari és el propi que ha de contrastar amb el mateix ..., fins i tot hem ocupat els temps que percep de l'exterior, el mateixos llocs d'aleshores a les dels planetes i els calendaris. butaques i els tamborets. Crec que Resultat: el temps no

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F