Affordable Access

NLT: jongeren motiveren voor techniek

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

de Waal 2009 (2).pdf NLT: jongeren motiveren voor techniek Tilburg, 12-08-2009 Student: ir. S.A.J. de Waal Begeleiders: dr. R. Taconis (ESoE) ir. E. Quant (ESoE) 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Samenvatting 4 3. Achtergrond 5 4. Theoretische basis 4.1 Attitude 4.2 Context-conceptonderwijs 4.3 Motivatietheorie 4.4 Scaffolding 4.5 Groepswerk 4.6 Relatie verschillende theorieën 6 6 7 10 15 17 17 5. De NLT module 5.1 NLT module en visiedocument NLT 5.2 Bespreking verwerking theorie NLT module 18 18 26 6. Poster 6.1 Doelen SEFI 6.2 Poster 27 27 27 7. Tests 7.1 Factoren welke tests beïnvloeden 7.2 Solomon experiment 7.3 Vragenlijst leerlingen 5 VWO 29 29 30 31 8. Feedback van leerlingen, experts en DIO’s 8.1 Feedback van leerlingen 8.2 Feedback van experts 8.3 Feedback van DIO’s 32 32 33 33 9. Conclusies en aanbevelingen 35 10. Referenties 36 11. Appendix 37 3 1. Introductie In dit verslag wordt de ontwikkeling van de NLT (Natuur, Leven en Techniek) module “de achtbaan beschreven. NLT is een nieuw vak op de middelbare school welke een multidisciplinair karakter heeft. Bovendien wordt er niet alleen aandacht besteedt aan theorie, maar ook aan praktische vaardigheden. In dit specifieke onderzoek wordt een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: “Heeft de module “de achtbaan” invloed op de breedte van het beeld en houding van leerlingen met betrekking tot het werk van een ingenieur” ? Hiervoor wordt de module eerst ontwikkeld en daarna getest door onder andere leerlingen van 5 VWO. In dit verslag wordt achtereenvolgens besproken; de samenvatting van dit verslag (H1), de achtergrond van dit onderzoek en het vak NLT (H3), de theoretische basis achter

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F