Affordable Access

EDEBÎ BİR TÜR OLARAK KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA SEFÂRETNÂMELER / Sefaretnames In Our Classical Literature As An Literary Genre

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETOsmanlı İmparatorluğu, ilişkiler kurduğu İran, Rusya, Avusturya, Lehistan, Fransa, İngiltere, İtalya, Fas, Özbekistan, Hindistan, İspanya, Prusya ve İsveç gibi ülkelere toplam kırka yakın elçi göndermiştir. Osmanlı İmparatorluğu için, dış ülkelerde görev yapan bu sefirlerin (elçilerin) veya yardımcılarının o ülkede yaşadıkları olayları, diplomatik görüşmeleri, o ülkenin özelliklerini padişah veya sadrazama bildirmek amacıyla yazdıkları yazılara sefâretnâmeler denir. Kültürlü, zeki ve anlayışlı kimseler olan sefâretnâme yazarlarının eserlerinde vermiş oldukları bilgilere ve yabancı ülkelerde devlete kazandırdıkları siyasî itibara bakılacak olursa, bu eserlerin siyasî tarihimiz için ne derece büyük bir öneme sahip oldukları daha iyi anlaşılır. Bu makalede sefâretnâmeler farklı yönleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır.Anahtar Sözcükler: Sefâretnâme, Sefirler, Osmanlı İmparatorluğu ABSTRACTOttaman Empire has sent approximately fourty envoys to Iran, Russia, Austria, Lehistan, France, England, Italy, Morocco, Uzbekistan, India, Spain, Prussia and Swedan Which it had relationships with. Sefâretnâmes are the documents written by those envoys or vice-envoys who lived abroad on the events they lived, diplomatic meetings, characteristics of those countries to tell the sultan or grand vizier in the name of Ottoman Empire. Considering the information given and political credit gained in foreign countries in the works of sefâretnâme writers who were both cultured and intelligent, it is easily understood that those works are of great improtance for our political history. Sefâretnâmes are handled with their various aspects in this article.Keywords: Sefâretnâme, Envoys, Ottoman Empire

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments