Affordable Access

MER – Offshore Windturbinepark Bank zonder Naam. Eldepasco NV

Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MER – Offshore Windturbinepark Bank zonder Naam NV ELDEPASCO 05/10293/PV December 2008 NV ELDEPASCO Lanceloot Blondeellaan 2 8380 Zeebrugge Arcadis Belgium Coördinatie: De Sutter Renaat & Volckaert Annemie ARCADIS Belgium Woord vooraf 11/004641 - MER Offshore Windturbinepark Eldepasco WOORD VOORAF Om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven bij de vergunningverlening, dient een milieueffectenrapport (MER) te worden opgesteld. Het MER dient ter onderbouwing van de vergunningaanvraag en behandelt zowel de bouw, de exploitatie, de ontmanteling als de kabellegging voor zowel het scenario in het oorspronkelijke concessiegebied (procedure ‘wijziging domeinconcessie’) als in het uitgebreide concessiegebied (procedure ‘uitbreiding domeinconcessie’). Dit milieueffectenrapport (MER) over de constructie en exploitatie van een windturbinepark op de Bank Zonder Naam door NV ELDEPASCO bestaat uit verschillende onderdelen. Een eerste deel is de niet-technische samenvatting. Dit deel kan als alleenstaand onderdeel gelezen worden door de geïnteresseerde lezer die minder boodschap heeft aan al de technische gegevens en beschrijvingen zoals deze uitgebreid in de volgende hoofdstukken en bijlagen van het MER beschreven staan. Een tweede deel omvat de uitvoerige technische bespreking van het voorgestelde project. Dit omvat een bespreking van de projectinhoud, de gekende technieken die toegepast zullen worden, de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, de bespreking van de effecten op het milieu en, waar nodig, voorstellen van maatregelen die de milieu-impact kunnen verminderen of kunnen compenseren, alsook voorstellen voor de monitoring in de toekomst van mogelijke milieu-impacts. De figuren zijn als een afzonderlijk deel opgevat om het de lezer mogelijk te maken figuren en tekst simultaan te raa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F