Affordable Access

Het goede spoor.

Authors
Source
Legacy

Abstract

Het goede spoor Onze tweede nationale spoorwegmaatschappij heeft een vergunning aangevraagd om, naast de Kennemerstrand Express, ook een Randstad Expres te mogen exploiteren. Daarmee heeft Rederij Lovers het ministerie van Verkeer en Waterstaat in verlegenheid gebracht. Een concurrerende markt zorgt voor doelmatigheid, dus op het eerste gezicht lijkt Lovers de consument van het spoor een goede dienst te bewijzen. Van diverse kanten wordt echter gesuggereerd dat Lovers de vergunning beter niet kan krijgen. Strikt genomen geldt alleen voor bedrijfstakken met constante of afnemende schaalopbrengsten dat er een zuiver verband bestaat tussen volkomen concurrentie en doelmatigheid. Immers, de eerste orde-voorwaarde voor doelmatigheid is de gelijkheid tussen prijs en marginale kosten. Deze regel is ontoereikend als er vaste kosten zijn. Als bijvoorbeeld de totale kosten gelijk zijn aan de som van vaste kosten en constante variabele kosten, dan dekt de regel slechts de variabele kosten. Pareto-efficiëntie impliceert dan negatieve winst. Politici zien hierin aanleiding om concurrentie te weren van bedrijfstakken met toenemende schaalopbrengsten, zoals het spoorvervoer. Minder bekend is dat er ook voor natuurlijke monopolies een relatie tussen concurrentie en doelmatigheid bestaat. Een monopolist die zich indekt tegen toetreding, niet door politici voor zijn kar te spannen, maar door een scherp prijsbeleid, brengt een allocatie teweeg die 'second best' is, ofwel Pareto-efficiënt onder de randvoorwaarde dat de winst niet negatief is. Hierbij houdt een scherp prijsbeleid in dat consumenten van deelmarkten niet meer in rekening gebracht wordt dan hun 'eigenstandige' kosten. Eigenstandige kosten zijn een fictief begrip: de kosten van het leveren van de diensten aan de deelmarkt in isolatie, dus zonder de rest van de markt te bedienen. Het niet meer in rekening brengen dan eigenstandige kosten sluit kruissubsidies uit. Zulke kruissubsidies zijn een doelwit van toetreders. Het e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments