Affordable Access

HRVATSKA – ATIPIČAN MODEL GOSPODARENJA

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Book 1.indb LJ. JURČIĆ: Hrvatska - atipičan model gospodarenja EKONOMSKI PREGLED, 61 (12) 852-880 (2010)852 HRVATSKA – ATIPIČAN MODEL GOSPODARENJA 1. Uvod Već petnaestak godina veći broj ekonomista, prije svega okupljenih oko Hrvatskog društva ekonomista, upozorava i dokazuje pogrešnost modela ekonom- ske politike koji se provodi u Hrvatskoj1. Sadašnja je gospodarska situacija, koja se ovisno o tome koji se kriteriji primjenjuju, može označiti krizom, recesijom ili stagnacijom, u najvećoj mjeri rezultat vlastite politike pogrešnoga modela, a manje je utjecaj svjetske fi nancijske i gospodarske krize. Izlaz iz postojeće fi nancijske, ekonomske i socijalne situacije ne može se postići promjenom pojedinačnih, izoliranih, mjera ekonomske politike, nego promjenom cjelokupnoga modela. Najbolji je opis postojećega hrvatskoga modela „Atipičan model gospodarenja“ koji potiče potrošnju, trgovinu, zaduženje i uvoz. Izlazak iz loše gospodarske situacije prijelaz je iz „Atipičnoga“ u „Tipičan“ model koji potiče proizvodnju, investicije, zapošljavanje i izvoz. Promjene pojedinačnih mjera u postojećem modelu ne rješavaju problem, nego kompliciraju situaciju. Promjena modela znači prije svega promjenu ciljeva ekonomske politike. Prvi cilj mora biti stopa gospodarskoga rasta, dugoročna i održiva. Ona se mora defi nirati kao potreba, a ne kao želja kreatora ekonomske politike. * Lj. Jurčić, profesor, Ekonomski fakultet Zagreb, i Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista ([email protected]). 1 Ovaj je rad poslužio za uvodno izlaganje na 18. tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske u 2011. godini – Izlazak iz recesije ili daljnja stagnacija?“ Ljubo Jurčić* LJ. JURČIĆ: Hrvatska - atipičan model gospodarenja EKONOMSKI PREGLED, 61 (12) 852-880 (2010) 853 2. Stanje hrvatskoga gospodarstva Na gospodarsku situaciju u nekoj zemlji utječu mnogi faktori. Prirodni re- sursi mogu joj davati apsolutnu prednost u proizvodnji nekih, ali manj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F