Affordable Access

Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar

Authors
Publisher
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Publication Date

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1) Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar Ercan Varol , Mehmet Özaydın , Banu Kale Köroğlu, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş Özet Günümüzde kronik kalp yetmezliğinin teşhis ve tedavisini ele alan çok sayıda kılavuz bulunmaktadır. Klinik uygulamada hangi düzeyde bu kılavuzlara uyulduğu ve bunun hasta prognozuna etkisi bilinmemektedir. Bu çalışma, bir devlet hastanesi düzeyinde kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanlarının kalp yetmezliği kılavuzlarındaki önerileri ne ölçüde uyguladıklarını araştırmak amacıyla yapıldı. Isparta Devlet Hastanesi’nde kalp yetmezliği tanısıyla yatan 256 hastanın (Kardiyoloji Kliniğinde 148, İç Hastalıkları Kliniğinde108 hasta) tedavi protokolleri incelendi. Kardiyologlar anjiyotensin konverting enzim inhibitörlerini (ACEi ) (%79’a karşın %69, p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments