Affordable Access

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA, KENDİ İMZASINI TAŞIYAN BELGELER IŞIĞINDA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ERMENİ SORUNUNA BAKIŞI

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETMillî Mücadelede, Ermeni meselesi önemli bir problemdi. Atatürk bu problemle 1919 yılında ilgilenmeye başladı. O bu konuda Adana, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da pek çok belgeye imza attı. Bu belgeler telgraflar, mektuplar, raporlar, bildiriler ve nutuklardır. O bu belgeleri bizzat kendisi imzaladı ve bu problemi çözdü.Bu makalede, Atatürk’ün kendi imzasını taşıyan belgeler ışığında bu problemi nasıl çözdüğü ele alınacaktır. ABSTRACTThe Armanian affairs were very important problem in Turkish war of independence. Atatürk becam to deal with this problem in 1919. He signed a lot of documents this subject in Adana, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas and Ankara. These documents were telegraphs, letters, reports, announcements and speechs. He signed these documents himself and solved this problem.In this article, it will be investigated that Atatürk and his documents and how he solved this problem.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.