Affordable Access

Regulering af ukrudt

Authors
Publisher
Danmarks JordbrugsForskning
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Weed Management

Abstract

I økologisk plantedyrkning er ukrudtsreguleringen baseret på et samspil mellem forebyggelse og bekæmpelse, hvor forebyggelse spiller en langt større rolle end i den konventionelle dyrk-ning. I korn og andre tætsåede afgrøder er forebyggelsen den væsentligste komponent i ukrudtsreguleringen, hvorimod det er den direkte bekæmpelse, der udgør grundlaget for dyrk-ning af rækkeafgrøder så som gulerødder, løg, roer og kartofler. Den økologiske ukrudtsregu-lering kendetegnes ved kompleksitet, da der dels anvendes mange forskellige metoder, og dels anvendes metoder med langsigtede effekter i dyrkningssystemet. Formålet med denne artikel er at give overblik over de anvendte metoder. Artiklen er opbygget således at der først er et afsnit om behovet for ukrudtsregulering, derefter et afsnit om muligheder for forebyggelse mod ukrudt og endelig et afsnit om metoder til di-rekte bekæmpelse. Artiklen afsluttes med at afsnit om forskning vedrørende ukrudtsregule-ring. Artiklen er en gennemgang af principper og metoder - ikke konkrete anvisninger på hvordan ukrudtsbekæmpelsen i praksis skal udføres. Disse kan f.eks. findes i “Ukrudtsbe-kæmpelse på økologiske brug” udgivet af Landbrugets Rådgivningscenter (Anonym 95) og i andre af de citerede kilder.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F