Affordable Access

OD PITAGORE DO GIELISOVE FORMULE

Authors
Publisher
Croatian Mathematical Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Poucak 49.indd 43 OD PITAGORINE DO GIELISOVE FORMULE Od Pitagorine do Gielisove formule Petar Mladinić1 U ovom ćemo članku prikazati otkriće Gielisove formule kojom se mogu modeli- rati/nacrtati ravninske fi gure/objekti i naznačiti daljnje poopćavanje te formule. Piet Hein i superelipsa Veliki danski matematičar, znanstvenik, izumitelj, dizajner, književnik i pjesnik Piet Hein (1905. - 1996.) sudjelovao je i pobijedio na natječaju 1959. godine svojim rješenjem prostornog uređenja Sergels Torga u Stockholmu. Njegov je prijedlog bio utemeljen na superelipsi s vrijednostima n = 2.5 i 6 5 a b = . Sergels Torg u Stockholmu Ovako je Hein pjesnički objasnio svoj prijedlog: Čovjek je biće koje crta linije, a sam se spotiče preko njih. U svakoj civilizaciji posto- jale su dvije tendencije; jedna prema ravnim linijama i pravokutnim uzorcima, a druga prema kružnim linijama. Postoje razlozi, mehanički i psihološki, za obje tendencije. Stvari načinjene od ravnih linija se uklapaju i štede prostor. Međutim, lakše se krećemo, psihički i mentalno, oko stvari koje su načinjene od kružnih linija. No, mi smo u luđačkoj košulji pa moramo prihvatiti ili jedne ili druge, dok bi neki srednji oblik bio puno bolji. Problem kružnog toka u Stockholmu riješit će superelipsa. Nije defi nirana kao krug, niti kao kvadrat! Nije estetski zadovoljavajuća jer niti je okrugla, niti pravokutna, već nešto između. Ne znate što je to?! 1Petar Mladinić, V. gimnazija, Zagreb IZ NASTAVNE PRAKSE Poucak 49.indd 43Poucak 49.indd 43 20.03.2012 20:11:3520.03.2012 20:11:35 44 POUČAK 49 Superelipsa Superelipsa je krivulja čija je jednadžba u Kartezijevom pravokutnom koordinat- nom sustavu 1, , , . nn yx a b n a b ++ = ∈� Parametri a i b nazivaju se polumjerima krivulje. Ova formula defi nira zatvorenu krivulju u pravokutniku duljine a i širine b, tj. za x i y vrijedi: ,a x a b y b− ≤ ≤ − ≤ ≤ . Za n = 2 imamo “klasičnu” elipsu. Za n < 2 superelipsa se također naziva hipo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F