Affordable Access

Download Read

Mali hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik nazivlja iz zemljišne knjige i katastra zemljišta

Authors
Publisher
Croatian Cartographic Society - Hrvatsko kartografsko društvo

Abstract

Riječ urednikaEditorial Dragi čitatelji, pred vama je 16. broj časopisa Kartografi- ja i Geoinformacije što ga izdaje Hrvatsko kartografsko druš- tvo. Već deset godina trudimo se da časopis bude znanstven, no u isto doba stručan i informativan. Svi su tekstovi na hrvat- skom i na engleskom jeziku kako bi bio dostupan i međuna- rodnoj zajednici. U ovome broju donosimo nekoliko zanimljivih znanstvenih priloga. U prvome je riječ o vizualizaciji na kartama klimatskih promjena, a u drugome o infrastrukturi prostornih podataka u gradu Zagrebu. Čitateljima koji se slažu s tvrdnjom da se iz po- vijesti može mnogo toga naučiti preporučam članke o granicama sutorinskog izlaza Bosne i Hercegovine na Jadransko more te o imenima ulica i trgova kao odrazu zajedničkoga kulturno-po- vijesnog naslijeđa. Tu je i prikaz Zbirke Novak, vrijedne ostav- štine jednog od rijetkih strastvenih skupljača karata Hrvatske. Da bi KiG bio pristupačan što širem krugu čitatelja, u nje- govu su drugom dijelu prikazi novih publikacija, konferencija, izložbi itd. Posebno ističem dva prikaza vezana uz Ruđera Jo- sipa Boškovića, čiju smo 300. godišnjicu rođenja obilježili ove godine. Njegov značaj potvrđuje i činjenica da je Hrvatski sabor godinu 2011. proglasio "Godinom Ruđera Boškovića". Na kraju, želio bih zahvaliti svim autorima i recenzentima, svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi ne samo ovoga broja, nego i u proteklih deset godina. Od sljedećega broja mjesto glavnog i odgovornog urednika preuzet će mlađi kolega kojem želim mnogo strpljenja i, naravno, uspjeha u radu kako bi ovaj naš časopis bio u budućnosti još ljepši i još bolji. Vaši prijedlozi i dobronamjerne primjedbe i dalje su do- bro došli. Miljenko Lapaine Dear readers, this is the 16th issue of Cartography and Geo- information, published by the Croatian Cartographic Society. For ten years now, we have investing efforts into making this journal scientific, yet expert and informative at the same time. All the paper are

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments