Affordable Access

Theoretical development of asset pricing models and their empirical results: A critical examination of factor based models in the context of meta analysis approach

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Finansman Bilim Dalı İşletme Bölümü
Publication Date
Disciplines
  • Mathematics
  • Philosophy

Abstract

Herhangi bir theorik ya da ekonometrik modelin gücü tahmin tutarlılığından gelir. Sharpe-Lintner FVFM (Finansal Varlık Fiyatlama Modeli) gibi theorik bir model gerçeklikle tutarlı olsun ya da olmasın belli varsayımlar üzerine kurulur ve bu varsayımlar çercevesinde tahminler yapar. Modellerin denge durumundaki konumunun matematiksel olarak çıkarımı bu varsayımların manipülasyonuyla gerçekleştirilir. Bu çalışmanın amaçları (i) varlık fiyatlama modellerinin temel temaları, Markowitz Ortalama-Varyans Algoritması ve Sharpe-Lintner FVFM'sine vurgu yapıp, static ve dinamik modeler hakkında nispeten daha basit açıklamalar yaparak varlık fiyatlama modellerinin tarihi gelişimi üzerine derin bir tarama vermek, (ii) Meta Analizi olarak bilinen sistematik yöntemle modellerin ampirik araştırmalarını sunmak, ve (iii) Sharpe-Lintner FVFM'yi imalat sanayi firmaları üzerinde ampirik olarak araştırmaktır. Sharpe-Lintner FVFM üzerine yapılan ampirik araştırmadan gelen sonuçlar risk ile getiri arasındaki doğrusal ilişkinin olduğunu teyit etmelerine rağmen parametre testleri parametrelerinin doğruluğunu teyit etmede yetersiz kaldı. Bu, temel olarak modelin ekonometrik spesifikasyonunun zayıflığından kaynaklanır. Bundan dolayı, bu sonuçlar çercevesinde modeli reddedemekle beraber piyasa portföyünün temsilcisinin etkinsizliği reddedilebilir. <br />The power of any models either theoretical model or econometrical model comes from its prediction accuracy. A theoretical model such as Sharpe-Lintner Capital Asset Pricing Model (CAPM) is constructed on a set of assumptions whether these are consistent with the realism or not, and the predictions made in the context of these assumptions. Deriving mathematically the equilibrium representation of the models is carried out through manipulating these assumptions. The purposes of the study are (i) to give an extensive review on theoretical development of asset pricing models by emphasizing the main themes of asset pricing, Markowitz Mean-Variance Algorithm and S-L CAPM in the line with giving rather simple explanations about the static and dynamic models (ii) to present empirical investigations of the models through a systematic based selection criterion so called Meta Analysis and (iii) to investigate Sharpe-Lintner CAPM on manufacturing industry empirically . Results coming out from empirical investigation of S-L CAPM do confirm that there is a linear relationship between risk and return whereas the parameter tests are not satisfactory to conclude that the model parameters are robust. This is mainly due to the weakness of econometric specification for the Model. Therefore, based on the results reported here, one may not reject the modelæ instead one may reject the proxy inefficiency for market portfolio.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.