Affordable Access

Antoni Doltra i Masferrer (1880-1936), sacerdot, poeta i periodisat

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns de la Selva, 22 (2010), 79-97 Antoni Doltra i Masferrer (1880-1936), sacerdot, poeta i periodista narcíS gaSconS i clarió Enginyer industrial Universitat de Girona Resum: El record històric de Mn. Antoni Doltra perviu pel fet de ser el fundador del Centre Cultural Parroquial de Pineda de Mar i per la seva mort, semblant a la de moltes altres víctimes del terror revolucionari de la Guerra civil. Tanmateix, la seva obra escrita i publicada a la premsa catòlica de l’època il·lustra magníficament la car- rera d’un eclesiàstic el primer terç del segle XX i posa el seu treball pastoral al costat de la vertiginosa evolució social de l’època. Paraules clau: Antoni Doltra, sacerdot catòlic, Vidreres, Pineda de Mar, Guerra civil espanyola, literatura catalana. Abstract: Rev. Antoni Doltra is remembered as the founder of the Centre Cultural Parroquial of Pineda de Mar and because of his death, similar to many others under the revolutionary terror in the Spanish Civil War. However, his many writings in several catholic newspapers are a very illustrative portrait of an ecclesiastical career along the first third of the 20th century, encompassing his pastoral endeavours and the frantic social development of the times. Keywords: Antoni Doltra, catholic roman priest, Vidreres, Pineda de Mar, Spanish civil war, catalan literature. 80 • Quaderns de la Selva, 22 (2010) narcíS gaSconS i clarió Orígens i formació Antoni Doltra i Masferrer nasqué a Vidreres, al número 1 del carrer de Barce- lona, el 19 de setembre de 1880. El seu pare Pere procedia de can Cua de pagès i feia de carnisser.1 La seva mare Francesca procedia de Sils. L’Antoni va estar-se amb els seus pares fins als onze anys, quan va entrar al Seminari de Girona. Els registres acadèmics reporten un estudiant d’expedient brillant.2 És probable que al seminari rebés la influència del professor de filosofia Mn. Josep Pou i Batlle, qui hi fundà la Confraria de Sant Jordi.3 Hi podria haver entrat en contacte

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F