Affordable Access

Vertikal Integration och Teknologisk Utveckling

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vertikal Integration
  • Innovation
  • Högteknologi
  • Usa
  • Panelstudie
  • Business And Economics

Abstract

Den här uppsatsen undersöker huruvida vertikal integration kan ha en påverkan på företags innovationsförmåga. Teoribildningen utgår ifrån verk från bland annat Schumpeter, Coase och Arrow. Utifrån dessa verk så formuleras ett antal hypoteser kring sambandet. För att sedan testa detta förhållande så utförs en panelstudie på amerikanska företag verksamma inom högteknologisektorn under åren 1992-2011. Vi inkluderar fyra olika variabler som teoretiskt sätt bör kunna påverka ett företags investeringar i forskning och utveckling. Dessa variabler är likvida medel, skulder, storlek och vertikal integration. Resultaten från studien indikerar att likvida medel och skulder inte har någon statistiskt signifikant påverkan på ett företags satsningar på forskning och utveckling. Däremot så visar det sig att storlek har en stark positiv effekt. Resultaten rörande vertikal integration indikerar att det kan finnas en viss negativ påverkan i den undersökta sektorn. Dock så kompliceras slutsatsen rörande denna effekt av svårigheten i att skatta och kvantifiera graden av vertikal integration hos företag.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F