Affordable Access

Національні райони на Волині (1920-1930-і рр. ХХ ст.)

Authors
Publisher
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Djk Eastern Europe

Abstract

Л.В. Гуцало канд. історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка НАЦІОНАЛЬНІ РАЙОНИ НА ВОЛИНІ (1920-1930-і pp. XX cт.) Науково цікавим і неоднозначним є період 20-30-х років XX століття, коли Радянська влада «по-особливому» підходила до розв'язання національного питання. Етнонаціональні процеси цього часу пов'язані з установленням більшовицького тоталітарного режиму і специфікою його національної політики. Стрижнем владної політики цього періоду стало національно-територіальне районування в Україні. Проблема національного районування на Волині частково вже знайшла ■ос висвітлення в роботах істориків. Це дослідження Т.Єременко, О.Жуковського, О.Калакури, Г.Стронського, Б.Чирка [І; 2; 3; 4; 5]. Разом з тим варто зазначити, що далеко не всі аспекти досліджуваної теми знайшли своє відображення в історіографії (передусім це торкається життєдіяльності Пулинського німецького району). У пропонованій статті поставлено завдання Показати процес утворення та функціонування Мархлевського польського та Пулинського німецького національних районів на території Житомирщини, винести історичні уроки. Як неодноразово зазначалося, згідно з рішеннями ХН з'їзду РКП (б) (1923 р.) в Радянській Україні розпочалася політика коренізаціі. Першочерговими заходами національної політики стали перетворення управлінській системі України, зокрема виділення національні адміністративно-територіальних одиниць. За рахунок цього влада залучал-місцеві кадри до поширення комуністичної ідеології у національних сільрадах та районах, використовувала національний чинник при комплектуванні партійного та державного апаратів, стимулювала поповнення комуністичної партії. Впровадження практичних заходів відносно національних груп передбачало проведення певної підготовчої роботи, яка торкнулась обстежень місць комп

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments