Affordable Access

Health Centre Productivity in Finland: Productivity change from 1980 to 1990 and productivity differences in 1990

Authors
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - muistiot_36.docx Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 36 Kokemuksia verotukien evaluoinnista eräissä maissa Timo Rauhanen Muistiot 36 | joulukuu 2013 VATT MUISTIOT 36 Kokemuksia verotukien evaluoinnista eräissä maissa Timo Rauhanen Timo Rauhanen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ISBN 978-952-274-103-5 (PDF) ISSN 1798-0321 (PDF) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland Helsinki, joulukuu 2013 Yhteenveto Verotuki-käsitteelle ei ole yhtä ja yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä kyse on rajatulle veronmaksajajoukolle kohdistetuista veronhuojennuksista, vähen- nyksistä, verosta vapauttamisista, alennetuista verokannoista ja veronmaksua lykkäävistä säännöksistä. Tällaisten normaalista verorakenteesta poikkeavien säännösten on oltava hyvin perusteltuja, tehokkaita ja vaikuttavia. Kaikkien verotukien systemaattisen ja säännöllisen arvioimisen eli evaluoinnin avulla julkinen valta voi harkita tuen käyttöön ottamista tai arvioida, jatketaanko olemassa olevaa tukea, onko sen puutteita korjattava vai lopetetaanko tuki kokonaan. Verotukia voidaan vähentää myös enimmäisrajoituksilla, yhdistämällä toisiaan lähellä olevia verotukia ja muuttamalla niitä talousarviosta rahoi- tettaviksi suoriksi tuiksi. Talousteorian mukaan julkisen sektorin interventiolla, kuten verotuella, pitää olla kansantalouden tehokkuutta parantavia positiivisia ulkoisvaikutuksia. Näin tiukkaa lähestymistapaa on harvoin noudatettu verotukia käyttöön otettaessa. Kaikkien verotukien tarkoitus ei välttämättä olekaan taloudellisen tehokkuuden parantaminen. Eräissä tapauksissa tavoitteena voi olla resurssien tasaisempi ja oikeudenmukaisempi jakautuminen. Monet verotuet kuitenkin loukkaavat verotuksen oikeudenmukaisuusperiaatetta, koska n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F