Affordable Access

Мовні засоби вираження ідентичності підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі"

Authors
Publisher
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ps American Literature

Abstract

О. С. Багінська. Мовні засоби вираження ідентичності підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі" 13 іменами і цитатами; володіти почуттям гумору і тактом, щоб якнайкраще відтворити задум автора [2: 56]. Порівняння перекладів різними мовами дозволяє також зробити висновки про взаємодію об'єктивних і суб'єктивних факторів у роботі перекладача. Так, відносно невелика кількість лексичних, граматичних і прагматичних трансформацій в англійському перекладі віддзеркалює спорідненість мов і культур Західної Європи. Підтвердилася гіпотеза про існування набагато значніших семантичних і формальних перетворень у перекладах слов'янськими мовами. Разом з тим перекладачі українською, російською і польськими мовами часто віднаходять різні засоби прагматичної адаптації і лінгвістичної компенсації у відповідності до власного розуміння завдання, професіоналізму, а також укладених у роботу зусиль. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 1. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). − М.: Водолей Publishers, 2004. − 153 с. 2. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода. − М.: Издательство ЛКИ, 2007. − 208 с. 3. Чужакин А. П., Палажченко П. Р. Мир перевода − О. С. Багінська Житомирський державний університет імені Івана Франка Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент І. І. Савчук Мовні засоби вираження ідентичності підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі" Лінгвістичні дослідження сьогодення спрямовані на вивчення не тільки і не стільки форми та змісту мовної одиниці, а й на фактор мовця та інтерпретатора. Вивчення літературних творів також набуло нових граней у руслі комунікативно- когнітивних досліджень. Художній твір – це ключ не лише до зображення культури певної спільноти певного часу, це ще і Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов 14 шлях до тлумачення внутрішнього світу, психічних та соц

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F