Affordable Access

Briesemeister, Dietrich / Schönberger, Axel (eds.): Imperium Minervae: Studien zur brasilianischen, iberischen und mosambikanischen Literatur. Frankfurt am Main: Domus Editorial Europea, 2093. (Beihefte zu Lusorama, 15.)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Literature
  • Musicology

Abstract

untitled Terry estimava els Països Catalans, la seva cultura, la seva literatura, que tan amplament i tan profundament havia estudiat. I en feia una alta avaluació, pel nivell literari i per la perso- nalitat. Potser enlloc no en donà una apreciació de conjunt tan clara com al “Preface” a Cata- lan Literature. Sobre la personalitat catalana hi afirma: “an impartial observer cannot fail to be struck by the very distinctive nature of Catalan Society compared with the rest of the Penin- sula, and by the obvious European quality which goes with the best features of this society and its literature”. Subratlla a continuació que en el darrer mig segle “an impressive number of Ca- talan painters, architects and musicians —Miró, Dalí, Tàpies, Gaudí, Gerhard, Pau Casals, Montserrat Caballé— have been acclaimed outside their own country”. I afegeix amb natura- litat un fet important i molt significatiu: “What is not generally realised is that all of these sha- re a common cultural heritage and that their achievement in the non-verbal arts is matched by a similar degree of excellence in literature”. I acaba afirmant que els escriptors catalans mo- derns tenen tanta relació amb tradicions anteriors com els seus contemporanis en altres països i “their solutions are often suggestive outside their own immediate literary context”. Aquesta apreciació crítica del valor de la literatura catalana fora dels seus propis límits travessa tota la seva obra analitzada més amunt i és una veritable lliçó d’equanimitat davant l’autoodi que a vegades s’infiltra, com un verí, en l’àmbit cultural català. La nostra societat culta —universi- taris, escriptors, estudiosos en general— trobarà a faltar la veu d’Arthur H. Terry, aquest anglès culte, ponderat, irònic, amic documentat i sincer de la cultura catalana i del nostre “way of life”. Al nostre país serà recordat i llegit sempre. Jordi CARBONELL Institut d’Estudis Catalans Universitat de Càller AGUSTÍ ALTISENT (1923-2004) IN MEMORIAM Per a tots aquells amb la pretens

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments