Affordable Access

Prikazi i osvrti

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CUS22006.indd 256 P r i k a z i i o s v r t i Prava i obveze vjernika laika Jure Brkan, OFM, Obveze i prava vjernika laika, Biblioteka “Služba Božja”, knjiga 53, Split, 2005., 163 stranice. Mnoge znanosti raspravljaju o ulozi laika u Crkvi u modernom svijetu i nastoje, svaka sa svojega stajališta, dati odgovore i poticaje da bi i sami vjernici laici postali svjesni svoje odgovornosti u ovom povijesnom vremenu u kojem živi Crkva. Ni kanonsko pravo nije moglo zaobići najbrojniju svoju zajednicu, a da ne dade odredbe kojima se proglašavaju u Crkvi njihova prava i obveze i daju upute kako postići savršenstvo i ostvariti poziv na koji su pozvani ulaskom u Crkvu. Naš autor je iskoristio prazninu koja postoji u našem govornom području, jer nema knjige o onome što određuje crkveno zakonodavstvo o laicima, da bi odgovorio na mnoga pitanja koja se postavljaju u ovome času pred vjernike laike. Doista, ova monografija omogućuje svakome da na jednome mjestu sazna sve ono što je propisano u crkvenom zakonodavstvu o laicima. Zato je potrebno kratko prikazati što se u tom djelu može naći. Autor u uvodu (str. 11-21) govori o poslanju vjernika laika pozvanih u Crkvi da svjedoče i iznosi ono što je prije četrdeset godina učinio Drugi vatikanski sabor govoreći o poslanju laika, a to prihvatili i ZKP i ZKIC, određujući načine kako laici mogu, a katkad i trebaju sudjelovati u raznolikim crkvenim službama. Autor tvrdi kako je plod tih odredaba da smo svjedoci bujnog procvata laičkih skupina, društava, zajednica, pokreta duhovnosti i zalaganja laika na svim područjima crkvene djelatnosti, posebno žena, u našoj Crkvi. Nakon uvoda autor je svoju knjigu podijelio u tri dijela; prva dva dijela podijelio je opet na brojeve, a treći na četiri poglavlja, 257 zatim je dodao tri dodatka i obilnu bibliografiju. U prvome dijelu (str. 22-48) govori o Vrstama vjernika u sadašnjem zakonodavstvu Katoličke crkve, i vjeran pravnom načelu da ono što nije jasno nije pravo, naglašava rad

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F