Affordable Access

La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2006)

Authors
Publisher
Llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

JOAN ANTON RABELLA LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2006) Durant l’any 2006 la Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar o va participar en l’organització de les activitats següents: Presentació del llibre de Joan Peytaví i Deixona: Catalans i occitans a la Cata- lunya Moderna: comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII (Institut d’Estudis Catalans, 19 de gener) La SCLL va organitzar la presentació del llibre Catalans i occitans a la Cata- lunya moderna: comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII: presentació històrica i transcripció del fogatge català de 1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643 i de les dues llistes del immigrants occitans de 1542-1543 i 1637, a la zona de la Ca- talunya del Nord de Joan Peytaví i Deixona. Parlar i escriure. L’impacte del llenguatge sobre l’escriptura (Institut d’Estudis Catalans, 9, 16, 23 i 30 de març) El professor Miquel Siguan, de la Universitat de Barcelona, va impartir un curs sobre llengua i escriptura al llarg de quatre sessions, cadascuna dividida en dues classes. Dia 9: L’impacte del llenguatge sobre l’escriptura i El llenguatge abans de l’escriptura; dia 16: Societats amb escriptura i La reflexió sobre el llenguatge i el co- neixement a Grècia; dia 23: La interpretació del text sagrat i Llibres, racionalitat i progrés; dia 30: Escriptura i subjectivitat i La llengua escrita com a norma. Presentació del volum monogràfic de la «Catalan Review»: Barcelona and Mo- dernity (Institut d’Estudis Catalans, 28 de març) La SCLL i la North American Catalan Society van organitzar la presentació del volum monogràfic de la «Catalan Review», titulat Barcelona and Modernity, publicat amb motiu del vintè aniversari d’aquesta revista. En la presentació van intervenir Brap Epps, Jordi Castellanos, Llorenç Comajoan i August Bover. I Jornades d’intercanvi cultural. Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer (Mallorca, 28-30 d’abril) La SCLL va organitzar les I Jornades d’intercanvi cultural conjuntament amb la C

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments