Affordable Access

Povezanost dobi, spola i uporabe sredstava ovisnosti s percepcijom rizika i stavovima prema uporabi i legalizaciji (i)legalnih sredstava ovisnosti

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Percepcija Rizika
 • Stavovi
 • Duhan
 • Konzumacija Alkohola I Marihuane
 • Aktivni Konzumenti
 • Bivši Konzumenti
 • Nekonzumenti
 • Risk Perception
 • Attitudes
 • Tobacco
 • Alcohol And Marijuana Use
 • Active Ex And Non-Users

Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi odnos dobi, spola te uporabe duhana, alkohola i marihuane i različitih aspekata stavova prema uporabi (i)legalnih sredstava ovisnosti. Ispitivane su razlike u percepciji rizika i stavovima prema uporabi sredstava ovisnosti među skupinama aktivnih konzumenata, bivših konzumenata i nekonzumenata, a s obzirom na njihovu dob i spol. Sudionici općenito smatraju da je uporaba duhana/alkohola/marihuane povezana s umjerenim rizikom, a da je uporaba ekstazija/kokaina/ heroina povezana s visokim rizikom, te općenito ne podržavaju njihovu uporabu ni legalizaciju. Utvrđena je i pozitivna povezanost između uporabe sredstava ovisnosti, kao i između stavova o kriminalizaciji droga, percepcije rizika povezanog s uporabom te neodobravanja uporabe (i)legalnih sredstava ovisnosti. Žene i stariji sudionici u pravilu manje konzumiraju (i)legalna sredstva ovisnosti, manje podržavaju legalizaciju marihuane i heroina te su skloniji neodobravanju uporabe sredstava ovisnosti i stavu da je ona rizična. Aktivni konzumenti bilo kojega sredstva ovisnosti u pravilu imaju najpermisivnije stavove u odnosu na bivše konzumente i nekonzumente. Utvrđeno je da uporaba alkohola i duhana ima najjači učinak na stavove najmlađih, a najslabiji na stavove najstarijih sudionika, što upućuje na potrebu dodatnog usmjeravanja intervencija prema mlađoj populaciji.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F