Affordable Access

Povezanost dobi, spola i uporabe sredstava ovisnosti s percepcijom rizika i stavovima prema uporabi i legalizaciji (i)legalnih sredstava ovisnosti

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Percepcija Rizika
 • Stavovi
 • Duhan
 • Konzumacija Alkohola I Marihuane
 • Aktivni Konzumenti
 • Bivši Konzumenti
 • Nekonzumenti
 • Risk Perception
 • Attitudes
 • Tobacco
 • Alcohol And Marijuana Use
 • Active Ex And Non-Users

Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi odnos dobi, spola te uporabe duhana, alkohola i marihuane i različitih aspekata stavova prema uporabi (i)legalnih sredstava ovisnosti. Ispitivane su razlike u percepciji rizika i stavovima prema uporabi sredstava ovisnosti među skupinama aktivnih konzumenata, bivših konzumenata i nekonzumenata, a s obzirom na njihovu dob i spol. Sudionici općenito smatraju da je uporaba duhana/alkohola/marihuane povezana s umjerenim rizikom, a da je uporaba ekstazija/kokaina/ heroina povezana s visokim rizikom, te općenito ne podržavaju njihovu uporabu ni legalizaciju. Utvrđena je i pozitivna povezanost između uporabe sredstava ovisnosti, kao i između stavova o kriminalizaciji droga, percepcije rizika povezanog s uporabom te neodobravanja uporabe (i)legalnih sredstava ovisnosti. Žene i stariji sudionici u pravilu manje konzumiraju (i)legalna sredstva ovisnosti, manje podržavaju legalizaciju marihuane i heroina te su skloniji neodobravanju uporabe sredstava ovisnosti i stavu da je ona rizična. Aktivni konzumenti bilo kojega sredstva ovisnosti u pravilu imaju najpermisivnije stavove u odnosu na bivše konzumente i nekonzumente. Utvrđeno je da uporaba alkohola i duhana ima najjači učinak na stavove najmlađih, a najslabiji na stavove najstarijih sudionika, što upućuje na potrebu dodatnog usmjeravanja intervencija prema mlađoj populaciji.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.