Affordable Access

Reünistenjaarboek ESC 1992-1993

Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1992-1993 c:c=;,a.A 1 u" w a.ero.55=J lnhoud lnhoud ............................. . Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Van de President Senaat XXXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uittreksel van de statuten van de Reunistenvereniging 9 Reunie-jaar-commissariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jaarverslag Reunistenvereniging van het E.S.C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Jaarverslag van het Eindhovens Studenten Corps 1991-1992 . . . . . . . . 1 5 Societeit Ilium van het Eindhovens Studenten Corps . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 Cadeau Reunistenvereniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Het Corpsvaandel anno 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 0. Disputen van het Eindhovens Studenten Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. 2. 3. 4. 15. 16. 17. 18. 18. Personalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 Alfabetische lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 In memoriam .......................................... 55 Toelichting codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 T oelichting automatisering Adressen Corpsverbanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antwoordformulier Antwoordformulier Reunistenjaarboek van het jaar 1992-1993 59 63 . ...... 65 . .... . . 66 ....... 67 Pagina 1 ------·- - - Sterk & stijlvol Pagina 2 Reiinistenjaarboek van het jaar 1992-1993 Voorwoord a de formele oprichting van de ReOnistenvereniging op 8 februari 1991, werd in pril 1991 het eerste reOnistenjaarboek van het E.S.C uitgegeven. In april 1992 erscheen de tweede uitgave en d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F