Affordable Access

Fent Carrerany, núm. 170

Publisher
Associació Cultural Fent Carrerany
Source
Legacy

Abstract

447 MARIA DE LA SALUT Número 170 Any XIV OCTUBRE, 2000 Sumari Editorial i sumari 2 Paraula de poesia 3 Banderes per a tots els gusts 4 Repàs gràfic de les festes 4 També ens visitaren alguns politics 7 Per acabar l'estiu tenim la fira 8 Bullit de Noticies 11 Demografia. Telèfons d'interès 14 El temps. 15 De viatge amb Viatges Martel 15 Racó de cuina 16 Campanya de l'OCB per al manteni- ment de la IB a les matricules 16 Els poemes d'en Rosselló 17 Festes passades 18 Carrerany Esportiu: Futbet i futbol platja 20 Futbol a les festes 21 Estiu del club ciclista 22 FOTOGRAFIES: Magi Ferriol Bauzà Joan Gelabert Mas Miguel Morey Mas Josep Ferriol Torelló SIC EDITORIAL HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO: Antoni Fiol Morey, Miguel Oliver i Roig, Miguel Rosselló i Quetglas, Obra Cultural Balear i Josep Ferriol Torelló EDITA: Associació Cultural FENT CARRERANY http://www.premsaforana.com/fentcarrerany c/e: [email protected] Sant Miguel, 11 07519- Maria de la Salut EQUIP DE REDACCIÓ: Magí Ferriol Bauzà. Joan Gelabert Mas Joan Gual Bergas Miguel Morey Mas Onofre Sureda Ribas N° DEPbSIT LEGAL: PM -457/1 986 La redacció de Fent Carrerany no es fa responsable de les opinions dels qui hi escriuen Octubre, 2000FENT CARRERANY - 2 (206) Ara sí que ja és pot dir que estiu s'ha acabat. Les darrera setmana del mes de setembre se n'ha cuidat prou de tornar-nos a la realitat astronómica i ens ha dit ben aies clares que la tardor j a és aquí. Esperem que les pluges siguin més generoses del que ho han estat al llarg de l' any, i que plogui, amb mesura, però que plogui. Les Festes i la Fira j a són história i ara a esperar les de l' any que ve. Pei-6 enguany sí que es pot dir allò queja sembla un tòpic. Quina gentada! El fet de coincidir amb cap de setmana va possibilitar que molts mariers escampats arreu de Mallorca fessin cap a Mariai això és notà i molt. Pere) no solament això, sinó que enguany la gent estava molt part

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments