Affordable Access

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Authors
Publisher
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

3� №3 (73) �010 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ УДК 658.5.012.2 М. К. СУХОНОС, канд. техн.наук, доцент А. Ю. СТАРОСТІНА Харківська національна академія міського господарства , м. Харків ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ Обоснована актуальность использования методологии Р2М, как инновационной технологии управления энергопотреблением коммунальной сферы региона Обґрунтовано актуальність використання методології Р2М, як інноваційної технології управління енергоспоживанням комунальної сфери регіону Вступ Стан, у якому сьогодні знаходиться комунальна сфера нашої держави можна охарактеризувати одним словом – незадовільний. Застаріле обладнання нерідко стає основною причиною чергового зриву, аварії, протічки тощо. Неекономічні прилади, які використовуються значно більше ніж це рекомендують їх технічні паспорти, приводять до значних витрат енергоресурсів. А якщо врахувати недавнє підвищення цін на ринку первинної сировини, можна скласти невтішну картину фінансових затрат які несе комунальна сфера. Звісно не можна сказати, що комунальні підприємства не приділяють таким важливим питанням уваги. Час від часу проводяться заходи з ремонту трубопроводів, модернізації обладнання, введення в експлуатацію нових інноваційних енергозберігаючих технологій, закупівлі більш економічних механізмів для виробництва. Але всі ці заходи (проекти) носять періодичний, несистемний характер і тому не можуть принести очікуваного результату. Виходом з цього скрутного становища насамперед є використання єдиної методології управління комплексом проектів і заходів з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів системами енергоспоживання підприємств комунальної сфери. З нашої точки зору найбільш прийнятним в даному випадку є програмний підхід до управління цим процесом, що дозволить систематизувати проекти, звести заходи що вже проводяться або плануються до одного логічного ланцю

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F