Affordable Access

La repressió de la Guerra Civil i la postguerra a Dénia

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 08 AGUAITS 6 63 LA REPRESSIÓ DE LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA A DÉNIA Introducció: TERESA BALLESTER ARTIGUES La gran crueltat que comporta en si el tema que anem a tractar, fa difícil de realitzar un treball d'aquest caire. Parlar de les persones que mataren o empresonaren, tant dels anys de guerra, com els dels anys de pau o postguerra, no resulta gens fàcil, tot al contrari, fins fa poc era un tema tabú, que ningú s'atrevia a mencionar. Actualment ja existeixen moltes investigacions, que han tractat el tema des d'una òptica objecti- va, com la tesi doctoral de Vicent Ga- barda sobre "La represión franquista en el País Valenciano, 1938-1956", i a nivell de la Provincià d'Alacant està realitzant-se una altra tesi, que molt prompte veurà la seva fi, de M. Orts Montenegro. Així, i a l'espera de veure el resultat d'aquest treball on s'abasten tots els pobles de la Província, sols volem donar una sèrie de dades centra- des en Dénia, que malgrat no ser totals, aporten molta llum als esdeveniments d'aquells difícils anys. No podem desvincular, en aquesta ocasió, a Dénia dels pobles del seu voltant, puix que va ostentar la capitali- tat en quant a detencions, celebracions de juís sumaríssims i afusellaments. Par- lar de Dénia ens ha suposat, alhora, tractar de diferents pobles de La Marina Alta, de tota manera és del tot impossi- ble en un nombre tant reduït de planes, abastar tota la comarca, i per tant, ens hem centrat el màxim possible a Dénia. Al mateix temps, rendirem un home- natge a totes aquelles persones, tant de dreta com d'esquerra, que pagaren amb la seva pròpia vida, pel fet de tenir una sigrúficació social, poKtica, o econòmica, 0 d'haver participat en els poders polí- tics o sindicals defensant uns ideals. El treball que presentem, és una aportació més al coneixement de la Guerra Civil a Dénia i a la Marina Alta. Quedaria enquadrat dintre d'un capítol que podríem titolar: Repercus- sions de la guerra civil. Som con

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F