Affordable Access

El grup de "La Almudaina" en la Mallorca d'entre els dos segles (1897-1905)

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El grup de ((La Almudaina)) en la Mallorca d'entre els dos segles (1 897- 1905) per Damid Pons i Pow A Mallorca, en el període d'entre els dos segles (1897-1905), es va produir un procés ben intens de revifarnent cultural i civil, la peca clau del qual va ser l'ano- menat, tant per Miquel dels Sants Oliver com per altres intel.lectuals de I'tpoca, el grup de «La Almudaina)).' El gruix dels seus integrants havia nascut entre el 1864 (Miquel dels Sants Oliver) i el 1876 (Miquel Sarmiento). Entremig d'aquestes dues dates: Bartomeu Amengual (1 866), Joan Torrendell(1869), Rafael Ballester (1 872) i Gabriel Alomar (1873). Antoni Noguera els havia precedit a tots, era de 1860, i Felix Escalas, que tancava el ventall, de 1880. Per edat, per afinitat d'idees i per la seva relació episb- dica, perb intensa, amb el diari, Enric Alzamora (1 866) i Guillem Roca Sansaloni (1867) també en podrien ser considerats membres. L'un i l'altre, perb, havien abandonat massa aviat l'activitat literaria (el primer l'any 1890, per dedicar-se a la direcció de l'empresa familiar; el segon, el 1893, a causa de la mort), i, per tant, no estigueren integrats en el grup en els moments, entre 1898 i 1903, en que aquest va desenvolupar la seva actuació amb una intensitat coral mhima. Va ser durant aquel1 quinquenni quan, sobretot, es va deixar sentir la veu de tots ells i amb una freqüencia i rotunditat certament considerables. 1. Guillem CARBONELL, que va formar part de la primera redacció del diari, va escriure: «En torno de Miguel S. Oliver, y más o menos afrnes con su modo de pensar, se agrupó un enjambre de jóvenes que con susfrrmas honraban estas columnas. Allí se hablaba de literatura, de música, depintu- ra, de arte.)) (Parece que&é ayer, «La Almudainan [«LA»], 3 1 -x- 19 12). El diari «LA» es va fundar l'any 1887. El primer director -al llarg de la primera decada- va ser Joan Lluís Oliver. El seu fill, Miquel dels Sants Oliver, es va fer chrrec de la direcció del diari entre els anys 1887

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F