Affordable Access

Katastar - Zemljišni informacijski sustav

Authors
Publisher
Student organisation of the Faculty of geodesy of the University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KATASTAR ZetttlfiŠHi 1Hforttta4:ifski S14stav piše: doc.dr.sc. Miodrag Roić l. Uvod Zemljište i nekretnine danas dobivaju sve veći značaj, a da bi se njima moglo učinkovito upravljati neophodno je njihovo evidentiranje. Katastar zemljišta, evidencija ne samo zemljišta već i objekata na njemu, bio je kod nas u bližoj prošlosti zapostavljen pa se čak razmišljalo i o njegovom ukidanju. Razvitak mjernih te informatičkih tehnologija pridonio je nastanku mnogih zemljišnih informacijskih sustava (ZIS) , uglavnom temeljenih na podacima koji su do sada bili prikupljani održavani u okviru katastra zemljišta (slika 1). ~-~O+flD• •• :.. [)[)~-~~,..11.::~ ··~rJJilf>l2•o ~-E5'JD+I1.D••• )E DDE21-2>l'1-:tt::Đ'~ ··~Hilllo-12•o E21·E21D+I1.D•·• ~ DDoiil-2.!',_.:~ "''I:SIIilll•ll•o S·SD+Il.D• •• * DDE21-2>l' .... :tt::~ "''l:!llill)91.2•o Slika l. Koncept katastra kao ZIS-a Zemljišni informacijski sustavi se u pravilu baziraju na katastarskim česticama , čime je geodetska struka predodređena za njihovu izradu . 32 I dosada su glavnu odgovornost za evidentiranje nekretnina imali geodeti, a isto tako većina geodeta (cca. 70%) radi u katastru ili za katastar. Mladi kolege, studenti prve generacije prema novom nastavnom programu Geodetskog fakulteta , u skladu su s ovom činjenicom, svojim izborom usmjerenja. Velika većina odabrala je usmjerenje inženjerska geodezija na kojemu se ova znanja opsežnije izučavaju. Usvajanjem novog nastavnog programa i njegovom provedbom u praksi stekli su se mogućnosti sveobuhvatnije izobrazbe studenata iz područja katastra i ZIS-a. Da bi katastar danas ispunio zahtjeve koji se pred njim postavljaju, temelj ZIS-a baziranih na katastarskim česticama , neophodno je korištenje modernih tehnologija, kao što je to oduvijek bilo samo što su druge tehnologije bile moderne . 2. Nastava Nove tehnologije mora pratiti odgovarajuće obrazovanje, a na Geodetskom fakultetu je reformom nastave napravljen napredak osobito na po

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments