Affordable Access

Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym?

Authors
Type
Published Article
Journal
Державне управління
Volume
208
Pages
22–29

Abstract

Wraz z nastaniem ery Web 2.0, społeczności internetowe stały się pełnoprawnym aktorem zbiorowym w komunikowaniu politycznym. Ich charakter w owym procesie nie jest bynajmniej jednoznaczny. W sensie podmiotowym, społeczności internetowe pełnią rolę twórców dyskursu politycznego, coraz „odważniej” włączając się w dyskusję publiczną nad wieloma problemami istotnymi społecznie. Jednocześnie stają się one przedmiotem zainteresowania polityków, spełniając tym samym rolę tłumu z klasycznych teoriach komunikowania. To zróżnicowanie ról sprawia, iż omawiane procesy komunikacyjne przenoszą się do przestrzeni wirtualnej zachowując swoją klasyczną strukturę, ale zmieniając jednocześnie formy wyrazu. Celem artykułu jest zdefiniowanie pierwszego z wymienionych trendów (podmiotowego) i na jego podstawie dokonanie analizy przypadków z Polski i Ukrainy, dla wskazania nowych tendencji w procesie komunikowania politycznego

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F