Affordable Access

1371, octubre 21. Venda. Caldes de M

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Antic Comta i Cilia, esposos de Caldes de Montbui, venen a Francesc Bellit, carnisser de la mateixa vila, una trilla situada a l'indret de Sant Salvador, en alou de l'hereva de Jaume de Roviradecho, per 90 sous

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.