Affordable Access

Museu de Terrassa. Pla Director del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 03 Terme 16, 2001 17 MUSEU DE TERRASSA. PLA DIRECTOR DEL CONJUNT MONUMENTAL DE LES ESGLÉSIES DE SANT PERE Domènec Ferran i Gómez, director del Museu de Terrassa L'any 1994 s'inicià el projecte per al desenvolupament cultural i la integració urbana del conjunt monumental, en què, per primera vegada, es lligava la relació del monument amb el seu entorn i amb la ciutat, i a l'inrevés. D'aquest projecte, en el qual participaren el bisbat de Barcelona, la parròquia de Sant Pere de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, es materialitzà un concurs d'idees que va guanyar l'equip d'arquitectes Riera, Gutiérrez i Associats. D'aquesta idea guanyadçra se'n derivaren el Pla Especial del conjunt monumental i el seu entorn i el Pla Director del conjunt monumental, que aquí presentem. Per al desenvolupament d'aquest últim, s'ha signat un conveni de col·la- boració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa, el bisbat de Barcelona i la parròquia de Sant Pere. Aquest document és el que estableix les directrius de les actuacions al monument, en les quals es delimita l'àmbit d'actuació, s'estudien les etapes constructives històriques de l'establiment i de la seva articulació territorial i urbana, se n'analitza l'estat actual i es fan les propostes d'actuació que, en el període de quatre anys i amb un pressupost de 1.110.000.000 pessetes, presen- taran de la forma més adequada el conjxmt monumental, tant des del punt de vista litúrgic com cultural, per a la societat del segle XXL El Pla Director del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa ha estat redactat per 1' equip tècnic del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, format per Antoni Navarro, Alfred Pastor, Eduard Riu i Albert Sierra, pel director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, i per l'arquitecte Pere Riera, de l'equip guanyador del concurs d'idees. El Pla es divideix en quatre grans blocs:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments