Affordable Access

Milka ČANAK-MEDIĆ – Zorica ČUBROVIĆ, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru: istorija, arhitektura, arhitektonska plastika i liturgijski nameštaj, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor, 2010., 243 str.

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CCP 71 – sve.indb 179 CCP 71 (2013.), str. 171–205 Milka ČANAK-MEDIĆ – Zorica ČUBROVIĆ, Katedrala svetog Tripuna u Koto- ru: istorija, arhitektura, arhitektonska plastika i liturgijski nameštaj, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor, 2010., 243 str. Kotorska katedrala sv. Tripuna ubraja se među prve velike romaničke crkve podignu- te na istočnom Jadranu. Spada u uži krug najvrjednijih romaničkih sakralnih zdanja na tome području, ističući se svojom monumentalnošću, osobitom strukturom i bogatom ar- hitektonskom plastikom. Neke od navedenih odlika zdanja tek su nedavno otkrivene, a saznanja o njima rezultat su višegodišnjih istraživanja koja su osobito provedena tijekom restauracijskih radova nakon potresa 1979. godine. Upravo su saznanja stečena nakon re- centne restauracije koncem prošloga stoljeća sabrana i znanstveno obrađena u knjizi koju ovdje predstavljamo. Knjiga započinje predgovorom iz pera autorica – Milke Čanak-Medić i Zorice Čubrović (7–9), a potom slijedi prvo poglavlje posvećeno prvotnoj crkvi sv. Tripuna (»Martirijum Svetog Tripuna«, 13–41). Prvotnu je crkvu posvećenu frigijskom mučeniku i kotorskom zaštitniku dao podići početkom 9. stoljeća kotorski građanin Andrija Saracenis. Autorice donose opis sarkofaga Saracenisa i supruge mu Marije (danas smješten kraj glavnog ulaza u crkvu) te ukazuju na ostatke prvotne crkve (građevina centralne osnove tipa martirija), 180 Prikazi i recenzije kao i na arhitektonske poveznice i sličnosti s drugim znamenitim europskim oratorijima (Milano, Germigny-des-Prés i druga). Detaljno izloženi podatci o unutarnjoj opremi pr- votne crkve posvjedočuju o njezinu osobitu ugledu zbog kojega su crkvu – osim spome- nutog Saracenisa – zasiguno obdarivali i brojni drugi kotorski građani. U cjelini »Katedrala svetog Tripuna« (43–67) sažeto se prikazuju opće prilike (političke, društvene, vjerske) u 11. i 12. stoljeću (vrijeme podizanja katedrale) na području dukljan- ske države i kotorske dijeceze. Autorice nadalje navode proširenja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F