Affordable Access

Postmoderni tip medicinskog pluralizma: o statusu alternativnih modaliteta liječenja na suvremenom medicinskom tržištu

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Porast Alternativnih Modaliteta Liječenja
  • Predmoderni Medicinski Pluralizam
  • Projekt Profesionalizacije Liječnika
  • “Novi” Medicinski Pluralizam
  • Medicina Utemeljena Na Dokazima
  • Alternative Medicine Increase
  • Early Medical Pluralism
  • Doctors’ Professionalism
  • “New” Medical Pluralism
  • Medicine Based On Evidence.

Abstract

SAŽETAK Sve veće prisutstvo alternativnih modaliteta na medicinskom tržištu suvremenih, razvijenih zemalja otvara nekoliko sklopova pitanja: zašto su alternativni modaliteti liječenja u posljednje vrijeme zaposjeli onaj fizičko-geografski odnosno socio-kulturni prostor na kojem je apsolutnu dominaciju od sredine 19. stoljeća imala akademska ili ortodoksna medicina?; je li prisustvo sve većeg broja nebiomedicinskih opcija liječenja na medicinskom tržištu sadašnjih razvijenih zemalja dokaz kraja biomedicinske hegemonističke pozicije i uspostave genuinog medicinskog pluralizma?; koliko prostora na suvremenom medicinskom tržištu mogu ishoditi različiti alternativni modaliteti liječenja, tj. mogu li oni, s obzirom na sve izražajniji trend popularizacije i stjecanja legitimiteta, postati “mainstream” unutar formalnog zdravstveno-zaštitnog sustava razvijenih zapadnih zemalja? Pokušavajući odgovoriti na navedena pitanja, u članku se pobliže razmatraju strukturne socio-kulturne te političko-ekonomske mijene postmodernog društva koje stvaraju idealne uvjete za procvat alternativnih opcija liječenja: opsjednutost suvremenog čovjeka zdravljem/tijelom, novi socijalni/zdravstveni pokreti, neoliberalna zdravstveno-zaštitna paradigma, nezadovoljavajuća terapeutska učinkovitost biomedicinske paradigme, a posebno sve veći broj iatrogenih bolesti koje generira njezin mehanicističko-redukcionistički pristup... Nasuprot uvriježenim i općeprihvaćenim tiradama o uspostavi genuinog medicinskog pluralizma na suvremenom medicinskom tržištu, u članku se podastire niz dokaza koji podupiru tvrdnju o tome da se, i u postmodernom društvu, usprkos eksponencijalnom porastu alternativne medicine, hegemonistička pozicija biomedicinskog modaliteta liječenja i dalje reproducira.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F