Affordable Access

Astma i eozinofilni kationski protein kao pokazatelj uspješnosti liječenja bolesti

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Asthma - Physiopathology
  • Asthma - Blood
  • Eosinophils - Immunology
  • Asthma - Therapy
  • Astma - Fiziopatologija
  • Astma - Krv
  • Eozinofili - Imunologija
  • Astma - Terapija

Abstract

Astma je najčešća kronična bolest djece i mladeži. Zahtijeva razvoj objektivnog mjerila kojim će se moći pratiti aktivnost bolesti, učinkovitost primijenjene terapije te eventualno predvidjeti napadaji. Mjerenje eozinofilnog kationskog proteina (ECP) ima upravo vrijednost jednog takvog objektivnog parametra aktivnosti alergijske upale. Tijekom 12 mjeseci pratili smo stotinu djece s astmom koji su u terapiji dobivali inhalacijski kortikosteroid (flutikazon propionat) ili natrijev kromoglikat. Kao pokazatelj učinkovitosti primijenjene terapije kod bolesnika se je pratila vrijednost serumskog ECP i forsiranog ekspiracijskog volumena (FEV1) u 1 sekundi prije početka ispitivanja te jedanput na mjesec tijekom 12 mjeseci. Najbrži pad ECP uz najviši porast FEV1 zabilježen je u skupini djece s novootkrivenom astmom na terapiji inhalacijskim kortiko-steroidom. Ovo ukazuje na značenje ranog uvođenja protuupalne terapije u liječenju dječje astme.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F