Affordable Access

Cirurgia reconstructiva amb penjall escrotat biaxial depilat

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CIRURGIA RECONSTRUCTIVA AMB PENJALL'ESCROTAL BIAXIAL DEPILAT Alfredo Gil-Verneta i José Maria Gil-Vernetb Els penjalls cutanis pediculars sempre han ofert els millors re- sultats a llarg termini en la cirurgia de les estenosis uretrals complexes i han desplacat a un segon terme qualsevol tipus d'empelt Iliure. El motiu és evident, ja que la vascularització de la pell que forma la neouretra es manté sempre intacta i s'assegura el seu constant trofisme. En la cirurgia reconstructiva uretral se solen utilitzar els pen- jalls cutanis de manera empirica i es té un escas coneixement científic de les seves bases anatomiques i les seves diferents classificacions. El disseny de qualsevol penjall ha de tenir en compte sic característiques fonamentals: circulació, consti- tuents, construcció, configuració, contigüitat i condicionament (nomenclatura de les 6 "C). De forma classica i en relació amb la vascularització s'han distingit dos tipus de penjalls cutanis: aleatori i axial. En el penjall de circulació aleatoria no es té en compte la presencia de cap vas arteria1 de calibre considerable i la seva nutrició dependra dels petits vasos del plexe reticular o dermoepidermic. Per contra, un penjall amb circulació axial es construeix sobre un pedicle vascular que recorre el seu eix Iongitudinal i irriga un territori anatomic clarament delimitat. Kunert', el 1991, va proposar un practic sistema de classifica- ció dels penjalls que correlacionava dues variables anatomo- quirúrgiques: la disposició del seu patró vascular i la forma en que podien mobilitzar-se. Aquesta senzilla classificació resulta la més didactica, ja que exposa amb claredat els requisits ba- sics de tota cirurgia reconstructiva, on la viabilitat del penjall dependra de mantenir la continu'itat entre els tres nivells ba- sics de vascularització (fig. 1 a 3)'. Fig i Esquema dels tres patrons vasculars elementals que irriguen la pell (se- gons Kunert' i991) Fig 2 Els tres tipus diferents de p e r l a s s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments