Affordable Access

Narodne pripovijetke, priredio Josip Kekez, Mladost, Zagreb 1985, 194 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjel. 24, 1988, sir. 207 - 275, PRIKAZI 231 Duro Frankovic, Drvo nasred Podravine, Usmene pripovijetke, Tankonyvkiad6, De- mokratski savez Juznih Slavena u Madarskoj, Budimpesta 1986, 238 str. Knjigu usmenih pripovijedaka Drvo nasred Podravine izdao je Demokratski savez Juznih Slaven a u Madarskoj. Po hrvatskim naseljima (u Somodu, u Lukoviseu ILak6csa/, Novom Selu IT6tujfalu/, Potonji IPotonyl i BrlobasuISzentborbas/), teu baranjskomdijelu (Martincima IFelsoszentmarton/, Starinu I Dravasztaral, Krizevcima/Dravakeresztur/) i u nekoliko obitelji II Drvljancima IR6vfalul pri- kupio ihje iknjigu pripremio istrazivac usmene knjiZevnosti Hrvata i Srba u Madarskoj Duro FrankoviC s Nastavnickog fakulteta Sveucilista "Janus Pannonius" u Pecuhu. Ove osamdeset i cetiri price namijenjene su djeci: 11 da ih ona citaju i kazuju kako bi naslijedeno i prenoseno blago pridonijelo ople- menjivanju njihovih osjeeaja i obogaeivanju maste; 21 da posluzi u skolama s dvojezicnom nastavom i pomogne djeci koja uce hrvatski iIi srpskijezik kao predmet; 31 da uvjeri citaoce da usmena knjizevnost i danas zivi pa, ako se organski ugradi u skolsku nastavu i cita i u roditeljskom domu, ona ee se kao i do sada prenositi s koljena nakoljeno. To je najbolji put, kaze autor, da se duhovna vitalnost nasih pre- daka kontinuirano ugradi u svagdasnji nas narodnosni bitak. U uvodu se istice da "sadrzaj i osnovni stii u nasoj zbirci djeiomicno odudara od do sada objavljcnih narodnih pripovijcdaka jer su price uobIicene nesto slobodnije; sacllvana je autenticnost pripovjedaceva jezika, cak i onda kad on nije gramaticki posve pravilan". Na primjer: "Bilajedna starakoza a taimala sedam male koze. - Deco moja, j a idem na pasu. Donet ell yam mleko. ZakIjucat eu vas, a nemojte unutra nikog puscat! Kozice so obecale da nece otvorit vraca nikom ... " (Kozice i kurjak). Ipak to nije primamo Iingvisticki dokument 0 narje- cju tih sredina, vee i zbog toga "sto kazivaci u svoje kazivanje upleeu i rnnoga obiljezja knji- zevnog je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F