Affordable Access

Narodne pripovijetke, priredio Josip Kekez, Mladost, Zagreb 1985, 194 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date

Abstract

Nar. umjel. 24, 1988, sir. 207 - 275, PRIKAZI 231 Duro Frankovic, Drvo nasred Podravine, Usmene pripovijetke, Tankonyvkiad6, De- mokratski savez Juznih Slavena u Madarskoj, Budimpesta 1986, 238 str. Knjigu usmenih pripovijedaka Drvo nasred Podravine izdao je Demokratski savez Juznih Slaven a u Madarskoj. Po hrvatskim naseljima (u Somodu, u Lukoviseu ILak6csa/, Novom Selu IT6tujfalu/, Potonji IPotonyl i BrlobasuISzentborbas/), teu baranjskomdijelu (Martincima IFelsoszentmarton/, Starinu I Dravasztaral, Krizevcima/Dravakeresztur/) i u nekoliko obitelji II Drvljancima IR6vfalul pri- kupio ihje iknjigu pripremio istrazivac usmene knjiZevnosti Hrvata i Srba u Madarskoj Duro FrankoviC s Nastavnickog fakulteta Sveucilista "Janus Pannonius" u Pecuhu. Ove osamdeset i cetiri price namijenjene su djeci: 11 da ih ona citaju i kazuju kako bi naslijedeno i prenoseno blago pridonijelo ople- menjivanju njihovih osjeeaja i obogaeivanju maste; 21 da posluzi u skolama s dvojezicnom nastavom i pomogne djeci koja uce hrvatski iIi srpskijezik kao predmet; 31 da uvjeri citaoce da usmena knjizevnost i danas zivi pa, ako se organski ugradi u skolsku nastavu i cita i u roditeljskom domu, ona ee se kao i do sada prenositi s koljena nakoljeno. To je najbolji put, kaze autor, da se duhovna vitalnost nasih pre- daka kontinuirano ugradi u svagdasnji nas narodnosni bitak. U uvodu se istice da "sadrzaj i osnovni stii u nasoj zbirci djeiomicno odudara od do sada objavljcnih narodnih pripovijcdaka jer su price uobIicene nesto slobodnije; sacllvana je autenticnost pripovjedaceva jezika, cak i onda kad on nije gramaticki posve pravilan". Na primjer: "Bilajedna starakoza a taimala sedam male koze. - Deco moja, j a idem na pasu. Donet ell yam mleko. ZakIjucat eu vas, a nemojte unutra nikog puscat! Kozice so obecale da nece otvorit vraca nikom ... " (Kozice i kurjak). Ipak to nije primamo Iingvisticki dokument 0 narje- cju tih sredina, vee i zbog toga "sto kazivaci u svoje kazivanje upleeu i rnnoga obiljezja knji- zevnog je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.