Affordable Access

A Propòsit d'alguns Coleòpters Caràbids de les zones salades espanyoles

Authors
Publisher
Sessió Conjunta d'Entomologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

II Sessió Conjunta d'Entomología (1981) C -M -E5.pdf II Sessi6 conjunta d'entomologia - Barcelona Març 1981 A PROPOSIT D'ALGUNS COLEOPTERS CARABIDS DE LES ZONES SA- LADES ESPANYOLES. per J. Vives i Duran E. Vives y Noguera Dins el conjunt de la fauna iberica dels coleòpters ca- räbids, son remarcables les associacions de les especies ha- lbfiles i halbbies que poblen les llacunes salades del lito- ral ~1 i les conques endorreiques dels saladars interiors. En general es tracta d'espècies d'amplia distribució medite- rrània, que han quedat confinades en aquests medis tant ca- racterístics i dels que quasi bé en s6n exclusives, perb tarn bé hi ha interessants endemismes dels que més endavant en parlarem. Estudiant des de ja fa alguns anys les associacions de caräbids dels medis salins ibèrics (Vives, 1978-1981), hem pogut distribuir aquestes especies en tres grans grups, se- gons siguin pròpies dels medis salins interiors, de les sa- lines de litoral o bé siguin comunes a totes dues zones. Les especies halobiontes exclusives dels saladars inte- riors s6n les menys nombroses i, en general, s6n procedents o derivades d'endemismes ibero-lusitans més adaptats als me- dis esteparis, com per exemple els casos de Dyschirius hispa- nus, D. chalybaeus, Poecilus nitidus, Barpalus microtorax sal inator, Artabas punctatostriatus, etc, que präcticament les trobem confinades als medis salins de l'interior peninsu- lar. D'altres especies halobiontes ibèriques, foren conside- rades fins fa poc com exclusives de litoral mari, recentment hem pogut comprovar que moltes d'aquestes especies viuen igualment en els media salins d'interior, malgrat les dife- rencies climàtiques que això comporta. És el cas de Taenidis circundata imperialis, Fogonus luridipennis, Dyschirius cy- lindricus, D. tensico/lis, Notaphamphanes ephippium, Syrde- nus grayi, Eupogonistes gracilis, Daptus vittatus i d'altres que hem anat recol . lectant en zones salines tan interiors com les de la provincia de Toledo (saladars

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F