Affordable Access

Myten om luffarturisten

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för sociologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sociologi
  • Sociology
  • Social Sciences

Abstract

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av vilka föreställningar som finns om luffarturister och visa hur dessa föreställningar förmedlas. Dessutom är syftet att skapa förståelse för hur det sätt på vilket luffarturister uppfattar sig själva och sin grupp förhåller sig till dessa föreställningar och hur de agerar i förhållande till dessa föreställningar. I uppsatsens första del beskrivs hur bilden av luffarturister förmedlas i film, litteratur och musiktexter och vilka föreställningar som därmed finns om luffarturister, det vill säga myten om luffarturisten. Resultaten av detta redovisas i en idealtyp. Med utgångspunkt i de egenskaper som kom fram i idealtypen undersöks därefter, utifrån åtta intervjuer gjorda med resenärer, hur det sätt på vilket mina intervjupersoner uppfattar sig själva, det vill säga deras självbilder, förhåller sig till dessa föreställningar och hur de agerar i förhållande till dessa föreställningar. Den bild som framkom i idealtypen, vilket man därmed kan säga är den bild som allmänheten har av luffarturister, verkar även vara en bild som förekommer bland luffarturister, trots att de själva inte alltid känner igen sig i bilden. Myten stämmer till vissa delar överens med intervjupersonernas självbilder, till vissa delar inte. De egenskaper som kommer fram i myten är till vissa delar egenskaper som ger hög status i gruppen och därmed egenskaper som luffarturisterna gärna förknippas med. Egenskaper är dock i andra fall, trots att de ger hög status, av andra anledningar, egenskaper som luffarturisterna inte gärna förknippas med. Luffarturisterna verkar på så sätt ha ett ambivalent förhållande till myten. Trots detta är dessa egenskaper viktiga för luffarturisterna. Det är utifrån dessa egenskaper som de distanserar sig mot andra grupper i samhället, och då framför allt charterturisterna, och utifrån dessa skapar sig en bild av sig själva. Men luffarturisterna distanserar sig även mot andra grupper i samhället, så som de där hemma och den lokalbefolkning man kommer i kontakt med under sina resor, och skapar sina självbilder i interaktion med dessa grupper. På så sätt blir de egenskaper som myten består av viktiga för luffarturisterna.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments