Affordable Access

Espai del Camp Freudià de Tarragona:L'angoixa, un brogit eixordador

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Consell D i d u L'Csser humh esta exposat a I'awoixa el fet aue es constitueix Espai del Camp FreudP de Tarragona L'angoixa, un brogit eixordador Amb motiu del debat Maneres de tractar amb l'angoha que tindra lloc el proper 20 de novembre, a les 8 del vespre, a la Sala d'Actes, us oferim un article d'un dels participants en I'acte, Josep M. Alcañiz. El debat, organitzat per I'Espai del Camp Freudia de lhnagona (Institut du Champ Freudien) amb la col~laboració del Centre de Lectura, comptara també amb la presencia de Mariona Andreu, Enric Berenguer, Venanci Bonet, Teresa Gatell, Montserrat Palau i Joan Rom. Companya inseparable de home com de la dona, I'angoixa és senzi- lla, no li agrada gaire fer-se notar, si ha de sortir, sap disfressar la figura per dissimular la seva presbncia Perb si no té temps darreglar-se, vestir- se o pintarse, aleshores resultainsu- portable, ens sentim amena~ t s per un perill que no podem descriure perb que ens esguarda; desconegut, incomprensible perb real. I és que encara que casa nostra és casa seva, sempre ens resulta una estranya Hi ha ocasions més sovintejades per I'angoixa, com és ara davant la perspectivade la mort; o, encara que no ens resulti ja tant comprensible, s'apodetadunadonadespr6s d'infan- tar. Perb apareix també per a algu- nes persones en circumstihcies ar- ticulars, sempre les mateixes P per exemple, desplapse en solitari dun lloc a un altre amb cobe), o davant d'un objecte que es procura evitar a tota costa En cada cas una daques- tes situacions desencadena, quan el subjecte hi queda exposat, una crisi d'angoixa que pot arribar a ser molt intensa No afecta només els adults; els nens també la coneixen, i d'una maneta no menys cruqtanten situa- cions tipiques (patir la separaci6 traumatica dels pares), com en les formes més aparentment injustifi- cades. El nen, a més, estA fhcilment exposat a aquest efecte per una alba viad'impo~aacabdal: quan queda confrontat a I'angoixa d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments