Affordable Access

Download Read

48. međunarodni neuropsihijatrijski kongres

Authors
Publisher
C.T. - Poslovne informacije; [email protected]

Abstract

32 M E D I X • L I S T O PA D 2 0 0 8 • G O D . X I V • B R O J 7 8 Stručna događanja Pulski neuropsihijatrijski kongres je jedan od rijetkih svjetskih kongresa koji se dugi niz godina održava u kontinuitetu: godine 1961. mala grupa entuzijasta neuropsihijatara iz Zagreba i Graza se okupila i sastavila glavne odrednice budućeg skupa. Od tada je kongres postao jedan od respektabilnih stručno-znanstvenih događaja koji svake godine privlači sve više sudionika. Ove je godine sudjelovalo više od 600 sudionika iz 20-ak zemalja te je kongres s najduljom tradicijom u području neuro- logije i psihijatrije još jednom opravdao svoje postojanje Od 18. do 21. lipnja 2008. u Puli je održan 48. među-narodni neuropsihijatrijski kongres pod pokroviteljstvom pred- sjednika Republike Hrvatske Stjepa- na Mesića. Kongres je jedan od rijet- kih svjetskih kongresa koji se dugi niz godina održava u kontinuitetu: godine 1961. mala grupa entuzijasta neuropsihijatara iz Zagreba i Graza se okupila i sastavila glavne odred- nice budućeg kongresa s najduljom tradicijom na ovim prostorima. Od tada se pulski neuropsihijatrijski kongres razvijao i postao jedan od respektabilnih stručno-znanstvenih događaja koji svake godine privlači sve više sudionika. Ove godine je sudjelovalo više od 600 sudionika iz 20-ak zemalja: Austrija, Bosna i Her- cegovina, Češka, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Izrael, Makedonija, Bugarska, Poljska, Srbija, Rumunjska, Rusija, Slovenija, Švicarska, SAD, Bje- lorusija, Ukrajina i Slovačka. Nakon dugogodišnjeg uspješnog vođenja prof. dr. Boška Barca, od ove godine za glavnog tajnika kongresa izabrana je prof. dr. sc. Vida Demarin, pred- stojnica Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“ i predsjednica Hrvatskog društva za neurovaskular- ne poremećaje. Stoga su ove godine glavni organizatori kongresa bili prof. Demarin i njezini suradnici. Stručni program kongresa je bio podijeljen na nekoliko neurološ- kih i psihijatrijskih tema. Sudionike znans

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F